Evrenosoğlu Ali Bey

Osmanlı Türk akıncı

Evrenosoğlu Ali Bey, Türk akıncı beyi.

Akıncı beyi Evrenos Bey’in oğludur.

Yıldırım Bayezid, Ali Bey’e Rumeli’deki başarıları karşılığında Ergiri sancağının yönetimini verdi ve ve Arnavut-ili uç beyliğini kendisine bıraktı.

1402 yılındaki Ankara Muharebesi'nden sonra başlayan Fetret Devri'nde Musa Çelebi’nin hizmetine giren Ali Bey, babası Evrenos Bey'in tavsiyesi doğrultusunda Mehmed Çelebi'nin saflarına geçti ve onun Padişah olmasında etkili oldu.

Ali Bey, II. Murad devrinde de (1421-1451) Arnavutluk’taki akın faaliyetlerini sürdürdü. Düzmece Mustafa İsyanı'nda önce Mustafa’yı desteklediyse de daha sonra II. Murad tarafına geçti.

Selânik’in fethinde (1430) büyük yararlılık gösterdi. 1432’den sonra Macaristan ve Erdel üzerine başarılı akınlar icra etti. 1440 yılında sonuçsuz kalan Belgrad Kuşatmasına katıldı. 1444 yılında Arnavutluk’ta isyan eden İskender Bey'in üzerine gönderildi.

Fatih Sultan Mehmed döneminde ise Eflak Seferine (1462) katıldı.

Bu tarihten sonra ölen Ali Bey’in türbesi Yenice Vardar’dadır.[1]

Kaynakça değiştir