Peşte Muharebesi

Peşte Muharebesi, 28 Eylül 1603'te Alman Komutan General Russwurm komutasındaki Kutsal Roma İmparatorluğu ordusunun Bosna Beylerbeyi Derviş Paşa komutasındaki Osmanlı birliğini yendiği askerî çarpışma, 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nda bir evre.

Muharebe öncesi

değiştir

Muharebe

değiştir

Muharebe sonrası

değiştir

Kaynakça

değiştir

{{Kaynakça