Satırcı Mehmed Paşa

Satırcı Mehmed Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Mart 1592 yılında Yeniçeri Ağalığı'ndan Anadolu Beylerbeyi olmuştur. 1594'te valiliği son bulmuştur[1]. Nisan/Mayıs 1595'te mir-i mirân-ı Eflâk görevine getirildi[2]. 1596 yılında Kubbealtı veziri oldu. Haziran 1597'de serdar olarak Varad seferine çıktı. 12 Ekim 1597'de Tata kalesini, 8 Eylül 1598'de Çanad, sonrasında Arad kalelerini alsa da uzun süre kuşattığı Varad'ı ele geçiremediği gibi Budin kuşatma altına alınmış, bazı önemli kaleler de Habsburg güçlerinin eline geçmiştir[3]. Bundan dolayı görevinden azledilen Mehmed paşa, 6 Temmuz 1599'da Belgrad'da boğdurularak idam edildi[4].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 160
  2. ^ Maxim, M., "Osmanlı Döneminde Tarihî Romanya’da İslâm-Balkanlarda İslam Miadı Dolmayan Umut", TİKA İnceleme Araştırma Dizisi, Yayın Noː19, Ciltː3, Yılː2016. URL:http://www.tika.gov.tr/upload/publication/3.cilt.pdf 10 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-12
  3. ^ Bilge, S.,M., "MACARİSTAN'DA OSMANLI HAKİMEYİTİNİN VE İDARİ TEŞKİLATININ KURULUŞU VE GELİŞMESİ", OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayıː11, Sayfaː33-81, Yılː2000. URL:http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1267/14566.pdf 8 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-12
  4. ^ Sarıcaoğlu, F., "Hüseyin Paşa,Mere", İslam Ansiklopedisi Ciltː19, Sayfaː8-9, Yılː1999. URL:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d190008 13 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-12