Bace Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa komutasındaki Osmanlı eyalet ordusunun Mevlay Hamid komutasındaki Hafsî ordusunu 1569 Kasım ayında Tunus şehrinin batısında Bace kasabası yakınlarında mağlup ettiği askerî çarpışma.

Bace Muharebesi
Tunus'un Zaptı (1569)

Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sinde Tunus kıyıları
TarihKasım 1569
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı Zaferi
Coğrafi
Değişiklikler
Tunus kenti Osmanlı topraklarına katıldı
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti Hafsîler
İspanya Krallığı
Komutanlar ve liderler
Osmanlı İmparatorluğu Uluç Ali Paşa Mevlây Hamid
II. Felipe
Güçler
11.000 asker 30.000 asker
Kayıplar
Hafif Ağır

Harekât

değiştir

Uluç Ali Paşa, 5.000 tüfekli asker ve 6.000 milisten[1] oluşan bir kuvvetle Tunus üzerine yürüdü.

Buna mukabil Mevlay Hamid yaklaşık 30.000 kişilik ordusuyla Bace kasabası civarında Osmanlı eyalet ordusunun karşısına çıktı. Bununla birlikte, İspanyol himayesindeki hükümdarlarını desteklemeyen Tunuslu askerlerin kaydadeğer bir kısmı Osmanlı ordusunun tarafına geçti.[2] Kısa süren muharebenin ardından Osmanlı eyalet ordusu Hafsî ordusunu kesin bir yenilgiye uğrattı.

Muharebe sonrası

değiştir

Osmanlı eyalet ordusu kazandığı zaferin ardından ileri harkâtını sürdürdü ve Aralık başında Tunus kasabasını ele geçirdi.[3]

Mevlay Hamid ise yenilginin ardından Tunus'a sığınmak istediyse de, Tunus şehri kendisine kapılarını açmadı. Bunun üzerine yenik Hafsî Sultanı büyük bir İspanyol garnizonunun bulunduğu Halkulvâdî kalesine sığındı.[4]

Uluç Ali Paşa Ramazan Bey'i 3.000 askerle Tunus'ta bırakıp güney Tunus'taki isyanı da bastırdıktan sonra Cezayir'e çekildi.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II", Ferdinand Braudel, (Londra: Collins, 1972), c.II, s.1067-1068
  2. ^ "Türkiye Tarihi", Yılmaz Öztına, Hayat Yayınları, İstanbul (1965), c.7, s.130
  3. ^ "The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth-century Ibero-African Frontier", Andrew C. Hess, University of Chicago Press (2010)
  4. ^ "Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi - Tunus'un Fethi (1574)", ATASE Yayınları, Ankara (1978), s.2