Hermannstadt Muharebesi

Hermanştad Muharebesi 1442 tarihinde Mezid Bey komutasındaki Osmanlı akıncı güçleri ile Hunyadi Yanoş komutasındaki Macar ordusu arasında günümüz Romanya topraklarındaki Sibiu şehri civarlarında gerçekleşen ve Macaristan Krallığı kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlanan savaştır.[1]

Hermanştad Muharebesi
Tarih1442
Bölge
Sonuç Kesin Macaristan Krallığı zaferi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu
Macaristan Krallığı
Komutanlar ve liderler
Mezid Bey (ölü)
Hunyadi Yanoş
Simon Kamonyai (ölü)
Güçler
25.000 10.000
Kayıplar
Ağır kayıplar,
20.000 ölü ve esir
3.000-4.000 ölü

Osmanlı-Macar Krallığı arasındaki savaşın devam ettiği dönemde Mezid Bey komutasındaki akıncı kuvveti Transilvanya' ya girerek bazı başarılar kazandıktan sonra Hermanştad kalesini kuşattı. Bu sırada Hunyadi Yanoş' un yardıma gelmesi üzerine Mezid Bey kuşatmayı kaldırarak Hunyadi Yanoş' u karşıladı. Savaşın ilk başlarındaki şiddetli çarpışmalar sonucu Osmanlı kuvvetleri galip gelmek üzereyken Hermanştad kalesinden düşman kuvvetlerinin çıkış harekâtıyla iki ateş arasında kalan Osmanlı kuvvetleri ağır kayıplar vererek yenilgiye uğradı. Savaşta akıncı beyi Mezid Bey ve iki oğlu da öldü.[1]

Bu galibiyet sonrasında Hunyadi Yanoş Eflak topraklarına girdi ve Tuna Nehri'nin iki yakasında olan yerleri tahrip ederek çekildi.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c Osmanlı Tarihi, I. Cilt, 10. baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı