Çamurlu Muharebesi

Çamurlu Muharebesi, 5 Temmuz 1413 tarihinde Osmanlı Devleti tahtı için mücadele eden Yıldırım Bayezid'in oğulları Musa Çelebi ile Mehmet Çelebi arasında Çamurlu'da bugünkü Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında meydana gelmiş bir muharebedir. Muharebeyi kazanan Mehmet Çelebi, Osmanlı tahtına oturarak Fetret Devri'nin son bulmasını sağladı.

Çamurlu Muharebesi
Fetret Devri
Tarih5 Temmuz 1413
Bölge
Çamurlu, günümüzde Sofya yakınları, Bulgaristan[1]
Sonuç Mehmet Çelebi'nin zaferi
Osmanlı'nın birleşmesi
Taraflar
Osmanlı (Musa) Osmanlı (Mehmet)
Komutanlar ve liderler
Musa Çelebi I. Mehmet
Stefan Lazarević
Güçler
bilinmiyor 10,000

Mehmet'in işgali ve son savaş değiştir

Aydın Beyi Cüneyd Bey'in isyanını bastıran Mehmet Çelebi, Ankara'da ordusunu topladı. Kardeşi Musa Çelebi'yi yenmek ve Rumeli'yi ele geçirmek için planlar yapmaya başladı. Bursa'ya ilerlerken, ordusuna Batı Anadolu'daki bazı askeri birlikler katıldı. Boğazlara ulaştıktan sonra Mehmet'in ordusuna Bizans İmparatoru II. Manuil, geçiş için gemi verdi. Mehmet ordusu ile İstanbul'dan Edirne'ye yürüdü. Daha sonra Musa Çelebi'nin müttefiki Stefan Lazareviç güçlerini kendi yanına çekmek için üzere Kosova üzerine yürüdü. Evrenos Bey'den Sırp kuvvetleri ile ilgili bilgi aldı.[2]

İki Ordu Çamurlu'da, bugünkü Sofya yakınlarında karşılaştı. Başlangıçta Musa Çelebi, Yiğit Paşa ve Sinan Bey'in saf değiştirmesine rağmen savaşı kazandı.[3] Ancak savaş, Sırp ve Bizans birliklerinin yardımı ile, Mehmet'in lehine döndü ve Musa Çelebi kaçtı.[4]

Savaş sonrası değiştir

Musa Çelebi, savaşın ardından yakalandı ve boğularak öldürüldü.[5] Bu savaş sonucu Osmanlı Devleti'nin birliğini sağlayan I. Mehmet tahta oturdu.[6]

Kaynakça değiştir

  1. ^ International encyclopaedia of Islamic dynasties, Ed. Nagendra Kr Singh, (Anmol Publications Pvt.Ltd., 2005), 77.
  2. ^ Encyclopedia of Islam, Vol. 7, Ed. C.E. Bosworth, E. Van Donzel, W.P. Heinrichs and CH. Pellat, (E.J.Brill, 1993), 699.
  3. ^ Encyclopedia of Islam, Vol. 7, 699.
  4. ^ Bertold Spuler, Frank Ronald Charles Bagley, Hans Joachim Kissling, The Last Great Muslim Empires: History of the Muslim World, (Markus Weiner Publishers, 1996), 14.
  5. ^ Nicol, Donald M. (1972). The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453 (İngilizce) (Birinci bas.). Londra: Rupert Hart-Davis Ltd. s. 327. ISBN 0-246-10559-3. 
  6. ^ First Encyclopaedia of Islam 1913–1936, Ed. M. Th Houtsma, (BRILL, 1993), 658.