Saadiler

1549 ile 1659 yılları arasında Fas’ı yöneten Faslı Arap hanedanı

Saadiyan veya Saadi Hanedanı (Arapça: السعديون‎ as-saʿdiyyūn) 1549 ile 1659 yılları arasında Fas’ı yöneten Faslı Arap hanedanıdır.

Saadiler 1509-1549 yılları arasında yalnızca Fas’ın güneyinde hüküm sürüyorlardı. 1528 yılına kadar da Vaddasi sultanlarını tanıyorlardı. Saadilerin Fas üzerindeki hakimiyeti Sultan Mohammed ash-Sheikh'in 1554 yılında Tadla Savaşı’nda Vattasileri ortadan kaldırması ile başladı. Sultan Ahmad el Abbas'ın yönetiminin 1659’da sona ermesiyle Saadiler devri de kapanmış oldu.

Yöneticiler değiştir

1509–54: Saadi Prensleri (Tagmadert) değiştir

  • Abu Abdallah al-Qaim (1509–17)
  • Ahmad al-Araj (1517–44)
  • Mohammed ash-Sheikh (1544–54)

1554–1659: Saadi Sultanları (Fas) değiştir

  • Mohammed ash-Sheikh (1554–57)
  • Abdallah al-Ghalib (1557–74)
  • Abu Abdallah Mohammed II (1574–76)
  • Abu Marwan Abd al-Malik I (1576–78)
  • Ahmad al-Mansur (1578–1603)