Raduyofça Muharebesi

Raduyofça Muharebesi, 1737-1739 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nda evre.

Vidin Muhafızı Hacı İvaz Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı birliği Feldmareşal Ludwig Andreas von Khevenhüller komutasındaki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu kolordusunu 28 Eylül 1737 tarihinde Vidin ile Fethülislam kalesi arasındaki (Timok nehri kıyısında) Raduyofça (bugün Radujevac) mevkiinde yenilgiye uğrattı.

Muharebe değiştir

 
Feldmareşal Friedrich Heinrich von Seckendorff

Feldmareşal Friedrich Heinrich von Seckendorff komutasındaki Avusturya ordusu savaşın başlnagıcında Niş'i ele geçirdi. Ardından Feldmareşal von Seckendorff Feldmareşal Ludwig Andreas von Khevenhüller komutasındaki bir kolorduyu Vidin kalesi üzerine gönderdi. Kolordu Avusturyalı ve Sakson birliklerinden oluşuyordu.

Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu Vidin'deki birliklerini güçlendirmişti. Vidin Muhafızı Hacı İvaz Mehmed Paşa kaleden çıkarak Avusturya kolordusunu 28 Eylül 1737 tarihinde Vidin ile Fethülislam kalesi arasındaki (Timok nehri kıyısında) Raduyofça (bugün Radujevac) mevkiinde karşıladı.

Yaklaşık yedi saat süren muharebede ağır kayıplar veren Avusturya ordusu geri çekilmek zorunda kaldı.

Muharebe sonrası değiştir

Hacı İvaz Mehmed Paşa bu zaferinden sonra Avusturya işgalindeki Eflak'a girdi ve 28 Ekim 1737'de Krayova'yı geri aldı. Bu başarıları üzerine Ekim sonunda Vidin Seraskerliğine getirilen İvaz Mehmed Paşa Avusturya kuvvetlerini takip ederek Fethülislam kalesini de geri almayı başardı.[1]

Kaynakça değiştir