Kırkdilim Muharebesi

Kırkdilim Muharebesi, Osmanlılarla Sivas Hükümdarı Kadı Burhaneddin kuvvetleri arasında yapılmıştır (1392).

Kırkdilim Muharebesi
Tarih1392
Bölge
Sonuç Kadı Burhaneddin zaferi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Kadı Burhaneddin Devleti
Komutanlar ve liderler
Şehzade Ertuğrul Kadı Burhaneddin

Yıldırım Bayezid ve Kadı Burhaneddin'in her ikisi de Anadolu'ya egemen olmak istemekteydiler. Burhaneddin kendini Eretna Devletinin varisi olarak görüyor ve kendi rejimini Orta Anadoluya yaymak için Moğol kökenli akıncılarını kullanıyordu. Bazı beylerin Kadı Burhaneddin'in baskıcı rejiminden bunalıp Osmanlıya biat etmesi üzerine bölgeye Şehzade Ertuğrul komutasında bir Osmanlı gücü sevk edildi. Otoritesini ve hükümdarlığını korumak isteyen Kadı Burhaneddin de ordusunu topladı ve iki ordu Çorum Kırkdilimde karşı karşıya geldi.

Takriben 794 H. / 1392 Temmuzunda Çorum sahrasında Osmanlıların zapt etmiş oldukları Kırkdilim Kalesi önündeki Kırkdilim mevkiinde Kadı Burhaneddin ile Yıldırım'ın oğullarından Aydın Sancak Beyi Şehzade Ertuğrul'un kumanda ettiği Osmanlı kuvvetleri arasında 3 gün süren muharebede Osmanlı kuvvetleri mağlup edilmiş. Ve Şehzade Ertuğrul ölmüştür. Muharebe sonrasında Burhaneddin Moğol kökenli askerlerini Anadolu'nun Osmanlıya bağlı bölgelerine akınlara yollamış civar iller yağma edilmiştir.

Kırkdilim Savaşı sonrası Orta Anadolu'da gerilim arttı ve bölge, Kadı Burhaneddin'in ölümüne kadar istikrarsız bir durumda kaldı. Yerine geçen oğlu Alâeddin Ali ise babası kadar baskın bir karakter değildi ve Timur tehlikesinin yaklaştığını görünce Osmanlıya biat etti.