Brest Muharebesi (1592)

Brest Muharebesi, 1593-1606 Osmanlı-Roma Cermen Savaşı öncesinde askerî mücadele.

Brest Muharebesi
Osmanlı-Habsburg Savaşları

Brest Muharebesi (Wilhelm Peter Zimmermann'ın 1603 tarihli çizimi)
Tarih19 Temmuz 1592
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

Komutanlar ve liderler
Osmanlı İmparatorluğu Telli Hasan Paşa
Tamás Erdődy
Kristofor Peuchel
Güçler
7-8.000 asker 6.000 asker
Kayıplar
Hafif 2.000+ ölü, 1.000+ esir

Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı eyalet ordusu 19 Temmuz 1592'de Hırvat Krallığı ve Stirya Düklüğü askerlerinden oluşan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ordusunu Brest (bugün Hırvatistan'da Brest Pokupski köyü) civarında büyük bir yenilgiye uğrattı.

Muharebe öncesi

değiştir
 
1600 yılında Bosna Eyaleti

Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa 1592 yılında Hırvatistan'a yönelik taarruzunda 10 Haziran'da kuşattığı Bihaç'ı 19 Haziran'da ele geçirdi.[1] Ardından, ordusunu süratle Kupa Nehri hattına sevketti ve Petrinja önlerine geldi.

Muharebe

değiştir

Telli Hasan Paşa bu esnada İstanbul'a gönderdiği mektupta, Hırvatistan Banı Tamas Erdödy’nin yaklaşık 20.000 atlı ve tüfekçiden oluşian bir ordu topladığını bildirdi.[2] 19 Temmuz’da ise Hırvat atlıları ile Stirya tüfekçilerinden oluşan bir ordu Kupa Nehri aşarak Brest civarında kamp kurdu. Aynı gün Osmanlıların Hasan Paşa komutasındaki Bosna eyalet ordusu süratle hücuma geçerek Habsburg ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı ve müdafaayı aşarak kampı ateşe verdi.[3]

Muharebe sonrası

değiştir

Muharebe, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ordusu açısından hezimet oldu.[4] İleri harekâtını sürdüren Osmanlı eyalet ordusu ise 24 Temmuz’da Sisak’a ulaşarak kaleyi kuşattı. Kalenin yardımına koşan Macar asilzadesi Ferenç Nadasdy komutasındaki ikinci bir Habsburg ordusu ise 5 Eylül 1592'de Sisak'taki muharebede Osmanlılarca daha büyük bir yenilgiye uğratıldı.

1592'deki bu çarpışmalar 1593 yılında şiddetlenerek devam etti ve Osmanlı İmparatorluğu ile Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu arasında 1568 yılından beri süregelen barış hali sona erdi ve taraflar 13 yıl sürecek yeni bir savaşa tutuştular.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeća", Vjekoslav Klaić, [Eski çağlardan 19. yüzyılın sonuna kadar Hırvatların tarihi] (Hırvatça), Zagreb (1973), c.5, s.479
  2. ^ "Yeni Belgelerin Işığında Telli Hasan Paşa’nın Osmanlı-Habsburg Sınırındaki Faaliyetleri (1591-1593)", Muhammet Gülhan, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi (2020), c.7, sy.2, s.1271
  3. ^ "Der Lange Türkenkrieg (1593-1606)", Bruno Mugnai & Christopher Flaherty (Almanca), Soldiershop Publishing, Zanica (2014), s.59
  4. ^ "Das Jahr 1593 als Vorspiel des Dreizehnjährigen Türkenkrieges", Leopold Toifl, Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark Jahrgang 100 (2009) (Almanca), s.133