Davia Muharebesi

Davia Muharebesi, Turahan Bey komutasındaki Osmanlı birliğinin 1423 yılında Mora Despotluğu'na karşı askerî harekâtı sırasında, Tripoliçe civarındaki Davia kasabası yakınlarında Arnavut-Yunan birliklerine karşı askerî çarpışması.

Davia Muharebesi
Osmanlı-Bizans Savaşı (1421-1424)
II. Murat.jpg
II. Murad
Tarih5 Haziran 1423
Bölge
Sebep II. Murad'ın Düzmece Mustafa İsyanı'nı destekleyen Bizans İmparatorluğu'na bağlı Mora Despotluğu'nu cezalandırmak istemesi
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi, Mora Despotluğu'nun askerî direnci kırıldı
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Mora Despotluğu
Komutanlar ve liderler
Turahan Bey II. Theodoros
Güçler
5-10.000 6.000
Kayıplar
Hafif 1.500-2.000 ölü

Kesin Osmanlı zaferiyle biten muharebe sonucunda Mora Despotluğu topraklarında Osmanlı birliklerine direnebilecek bir kuvvet kalmadı.

Muharebe öncesiDeğiştir

Osmanlı Padişahı II. Murad Küçük Mustafa Çelebi ayaklanmasını (1422-1423) destekleyen Candaroğulları'nın üzerine yürürken (ilkbahar 1423), diğer taraftan Bizans İmparatorluğu'yla savaşı da sürdürüyordu. Bir Türk birliği Selânik'i abluka altında tutarken, II. Murad Teselya Beyi Turahan'a da Bizans'a bağlı Mora Despotluğu üzerine yürümesini emretmişti. Mayıs'ta harekete geçen Turahan Bey 22 Mayıs'ta Korint Kıstağı boyunca uzanan Heksamilyon Surlarını (Kerme) ele geçirerek tahrip etti ve ordusuyla güneye doğru inerek Mora'nın merkezindeki Tripoliçe civarındaki Davia'ya ulaştı.

MuharebeDeğiştir

Mora Despotu II. Theodoros ise Turahan Bey'in komutasındaki Türk birliğinin karşısına çıkmaktan çekindi. Turahan Bey Sparta, Davia, Gardiki, Leondari ve Mistra'yı ele geçirip yerlebir etti ve tekrar kuzeye doğru dönerek Mora'dan ayrılıp Teselya'daki üssüne yönelmek istedi.

Bununla birlikte, Tripoliçe yakınlarındaki Davia bölgesinde bir hasım kuvvet toplandığı duyumunu aldı. Gerçekten de, ağırlıklı olarak bu kasabadaki ve Gardiki'deki Arnavutlardan oluşan 6.000 kişilik bir Arnavut-Rum muhafız birliği Davia civarında toplanarak Turahan Bey'in karşısına çıktı.

Bununla birlikte, bu birlik düzenli Türk birliği karşısında ağır kayıplar verdiği gibi, esir düşen 800 askeri de idam edildi.

Muharebe sonrasıDeğiştir

Muharebenin ardından bölgede direnecek kuvvet kalmadı ve Turahan Bey komutasındaki Türk birliği Teselya'daki üssüne taciz edilmeksizin geri döndü.

Fetih değil istila, caydırma ve tedip amacı taşıyan sefer sonucunda Mora Despotluğu yıllık haraç vermeye razı olmak zorunda kaldı ve Heksamilyon (Kerme) surlarını yeniden inşa etmemeyi taahhüt etti.

Bizans İmparatorluğu'nun Mora'yla bağlantısı tamamen koptu ve yardım alamayan Selânik'i de Venediklilere sattı.

Ayrıca bakınızDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir