Mora Seferi (1423)

Mora Seferi, Turahan Bey komutasındaki Osmanlı birliğinin 1423 yılında (Bizans İmparatorluğu'na bağlı) Mora Despotluğu'na karşı askerî harekâtı.

Mora Seferi
Osmanlı-Bizans Savaşı (1421-1424)
II. Murat.jpg
II. Murad
TarihMayıs- Haziran 1423
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi, Mora Despotluğu vergiye bağlandı
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Mora Despotluğu
Komutanlar ve liderler
Turahan Bey II. Theodoros
Güçler
5-10.000 atlı 6.000 muhafız
Kayıplar
Hafif 1.500-2.000 ölü, birçok esir

Kesin Osmanlı zaferiyle biten harekât sonucunda Mora Despotluğu Osmanlı Devleti'ne bağlanarak yıllık haraç vermeye mecbur bırakıldı, Korint Kıstağı boyunca inşa edilen (1415) ve sefer sırasında yıkılan Heksamilyon (Kerme) surlarının yeniden inşa edilmesi yasaklandı.

Seferin öncesiDüzenle

Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 1421'de başlayan savaş devam ederken II. Murad 1422 yılında kuşattığı İstanbul'un önünden Küçük Mustafa Çelebi'nin çıkardığı ayaklanmayı bastırmak üzere çekildi ve Anadolu'ya geçti. İznik'te mağlup edilen Mustafa Çelebi yakalandı ve 20 Şubat 1423'te idam edildi.

II. Murad, Mustafa Çelebi'nin ayaklanmasına yardım eden ve ordusuna asker veren Candaroğulları'na karşı harekete geçti. Bu sırada da, Rumeli tarafından bir saldırı ihtimalini caydırmak amacıyla Teselya Beyi Turahan'a Mora'yı istila etmesini emretti. Bu harekâtla, bir taraftan Mora Despotluğu'nun 1422 yılından beri Osmanlı birliklerinin ablukası altındaki Selanik'e yardım etmelerinin önünün kesilmesi hedeflenirken, diğer taraftan da Yunanistan topraklarındaki diğer Latin devletçiklerini ortadan kaldırarak bölgede daha kuvvetli bir konum elde etmeye çalışan Venedik'in tasarılarının baltalanması amaçlanıyordu (Mora'da bu tasarılarını gerçekleştiremeyen Venedik ise 14 Eylül 1423'te Osmanlı kuşatmasından bunalan Selanik'i Bizans İmparatorluğu'ndan satın aldı).

SeferDüzenle

 
1410 yılında Yunanistan siyasi haritası

Teselya'dan harekete geçen Turahan Bey'in ilk hedefi 1415 yılında Mora'nın savunması için Bizans İmparatoru II. Manuil tarafından Korint Kıstağı boyunca inşa edilen Heksamilyon (Kerme) surları oldu. Türk birlikleri 22 Mayıs 1423'te surları savunan Arnavut-Rum birliklerini mağlup ederek surları ele geçirdi.

Sefer adeta bir Yıldırım Harekatı şeklinde gelişti ve Türk birlikleri güneye doğru süratle ilerleyerek Tripoliçe civarına kadar indi, müteakiben Sparta (Lakedaemon), Gardika, Leondari ve Mistra'yı ele geçirdi. Dönüş yolunda ise, 5 Haziran'daki Davia Muharebesi'nde Mora Despotluğu'nun çoğunluğu Mora Arnavutlarından oluşan 6.000 kişilik birliğini hezimete uğrattı. Bu zaferin ardından önünde direnecek herhangi bir güç kalmayan Turahan Bey; ise Tesalya'daki üssüne geri döndü.

Seferin sonrasıDüzenle

Fetih değil istila, caydırma ve tedip amacı taşıyan sefer sonucunda Mora Despotluğu yıllık haraç vermeye razı olmak zorunda kaldı ve Heksamilyon (Kerme) surlarını yeniden inşa etmemeyi taahhüt etti.

Bizans İmparatorluğu'nun Mora'yla bağlantısı tamamen koptu ve yardım alamayan Selanik'i de Venediklilere sattı.

Turahan Bey 1431'de Mora'yı tekrar istila etti ve 1446 yılında da bizzat Osmanlı padişahı II. Murad'ın komuta ettiği Mora Seferi'ne de katıldı.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

-