Türk tarihi

Türk topluluklarının ortak tarihi

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce var olmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tâbiri yerine Ön Türk tabiri ile anılırdı.

Selçuk Bey'e ait olduğu düşünülen ve İran'da bulunan bir heykel kafası. New York Sanat müzesinde sergilenmektedir.
Hiung-nulardan kalan altın bir kemer bağı (MÖ 300)

Türkler'in siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmalarının Hun (Hiung-nular veya Şiongnular) hükümdarlığı ile olduğuna dair iddialar vardır.[1][2] Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilikten sonra benimsedikleri yabancı dinlerin çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).[kaynak belirtilmeli]

Türk tarihinin başlangıcı

değiştir

Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıcılıktan çiftçi-çobancılığa geçmesi ile başlar.[3] Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000'lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir.[4] Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile ortaya çıktığı ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo kültürü ile devam ettiği savunulur. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir.[2] Türkler, tarihe yaklaşık 4.000 yıl önce giriyor. Fakat Türklerin tarihi, MÖ VII. yüzyıldan hatta tam manasıyla MÖ III. yüzyıldan, ilk Büyük Türk Hakanı Tuman (Teoman) Yabgu'dan bilinir.[5]

 

Milattan Önce 3. yüzyıl

değiştir
 

MÖ 2. yüzyıl

değiştir
 • MÖ 187: Çin ve Hiung-nu arasında Baideng Muharebesi
 • MÖ 177-MÖ 165: Yüeçilerin Hiung-nular tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen Krallığını ortadan kaldırmaları
 • MÖ 177-MÖ 165: Hiung-nuların Çin'e akınları
 • MÖ 138-MÖ 126: Baktria'da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri
 

MÖ 1. yüzyıl

değiştir
 
 

1. yüzyıl

değiştir
 

2. yüzyıl

değiştir
 

3. yüzyıl

değiştir
 

4. yüzyıl

değiştir

5. yüzyıl

değiştir
 

Orta Çağ/Türkler

değiştir
 

6'ncı yüzyıl

değiştir
 
 • 531-578: Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
 • 534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
 • 540: Ergenekon destanında bahsedilen, kaybolan Orta Asya Türklerinin yeniden ortaya çıkışı[8]
 • 540: İran'ın Sasani Kralı IV. Hürmüz, I. Hüsrev ile evlenen Hazar Prensesi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
 • 552: Tu-kiulerin (Türkütler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu.
 • 565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
 • 567: Göktürk elçisi Maniakh, İstemi Yabgu tarafından Konstantinopolis'e gönderildi.
 • 567: Avarların Kuruluşu.
 • 568: Bizans elçisi Zemarchus'un Göktürk İmparatorluğu'na gönderilmesi.
 • 582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi
 

7. yüzyıl

değiştir

Orta Asya

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir

Bulgarların bölünmesi:

 

8. yüzyıl

değiştir

Orta Asya

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir
 

9. yüzyıl

değiştir
 
Hazar Hanlığı gücünün zirvesindeyken

Orta Asya

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir

Ön Asya ve Afrika

değiştir
 • 833-842: Halife Mutasım döneminde Türk kölemen askerlerin Abbasi sarayında etkilerinin artması
 • 836: Abbasilerin başkentinin Bağdat'tan Türk kölemen garnizonunun bulunduğu Samerra'ya taşınması
 • 868: Tolunoğulları'nın Abbasi halifesine bağlı kalarak Mısır, Suriye, Filistin ve Irak'ın kuzeyine egemenlikleri
 

10. yüzyıl

değiştir

Orta Asya

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir

Ön Asya ve Afrika

değiştir
 

11. yüzyıl

değiştir

Orta Asya

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir

Ön Asya

değiştir

Güney Asya

değiştir
 

12. yüzyıl

değiştir

Ön Asya

değiştir

İran ve Orta Asya

değiştir

Güney Asya

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir
 
Moğol İmparatorluğu'nun yayılmasından önce son durum

13. yüzyıl

değiştir
 
13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun yayılması

Ön Asya ve Ortadoğu

değiştir

Orta Asya

değiştir

Güney Asya

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir

1299: Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu

 
Moğol İmparatorluğu'nun bölünmesinden sonra Altın Ordu devleti Türkleşiyor

14. yüzyıl

değiştir

Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen Türkleşmiş oluyor.

 

15. yüzyıl

değiştir
 

Ön Asya

değiştir

Orta Asya

değiştir

Güney Asya

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir

Yeni Çağ

değiştir
 

16. yüzyıl

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir

Orta Asya

değiştir

Ön Asya

değiştir

Güney Asya

değiştir
 • 1516: Cezayir'de Osmanlı idaresinin kuruluşu
 • 1516-1517: Osmanlıların Kölemen Devleti'ni yıkması, Mısır'da Osmanlı egemenliği
 • 1551: Libya'da Osmanlı egemenliğinin başlangıcı
 • 1557: Osmanlıların Habeş Eyaleti'ni kurması
 • 1574: Tunus'ta Osmanlı egemenliğinin başlangıcı
 • 1577: Osmanlı egemenliğinin Fizan'a yayılması
 • 1576-1580: Fas'ta Osmanlı nüfuzu
 

17. yüzyıl

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir

Ön Asya

değiştir

Orta Asya

değiştir

Güney Asya

değiştir

18. yüzyıl

değiştir
 

Doğu Avrupa

değiştir

Ön Asya

değiştir

Orta Asya

değiştir

Güney Asya

değiştir

19. yüzyıl

değiştir

Doğu Avrupa

değiştir

Ön Asya

değiştir

Orta Asya

değiştir

Güney Asya

değiştir
 • 1801-1815: ABD'nin Garp ocakları ile mücadelesi
 • 1822: Sudan'ın Osmanlı idaresine girmesi
 • 1830-1842: Fransa'nın Cezayir'i işgali
 • 1831-1840: Osmanlı-Mısır mücadelesi, Mısır'ın özerklik kazanması
 • 1869: Süveyş Kanalı'nın açılması
 • 1881':Fransa'nın Cezayir'i işgali
 • 1882: İngiltere'nin Mısır'ı işgali
 • 1885: İtalya'nın Habeş Eyaleti'ni işgali
 • 1885: Sudan'daki Türk yönetiminin sonu
 • 1888: İngiltere'nin Somali'yi işgali, Afrika Boynuzu'nda Türk varlığının sonu

20. yüzyıl

değiştir
 
 
Anadolu Türkleri 60 yıl kadar bir zaman için tek uzun ömürlü, bağımsız bir devlete sahip Türk topluluğu olarak kalmıştır.
 

21. yüzyıl

değiştir
 • 2005: Kırgızistan'da Lale devrimi.
 • 2005: Kazak lider Nursultan Nazarbayev'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya'da ortak pazar kurulması teklifi.
 • 2005: Özbekistan'da Andican olayları
 • 2006: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.
 • 2007: Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.
 • 2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.
 • 2009: Türk Keneşi kuruldu.
 • 2020: Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununu çözmesi.
 • 2022: Ocak 2022'de Kazakistan'da iç karışıklıklar yaşandı.

Kitaplar

değiştir
 
Kanuni Sultan Süleyman'ın Nahçivan'a yürüyüşünü gösteren bir minyatur.

Türkçe kitaplar

değiştir
 • Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca Türkler Ansiklopedisi, Adana, 2002.
 • İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ankara, 1983.
 • Zeki. Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1970.
 • Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1980.
 • Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1962.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, İstanbul, 1978.
 • Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1981.
 • Çeçen Anıl, Tarihte Türk Devletleri, İstanbul, 1986.
 • O. Esad Arseven, Türk Sanat Tarihi, İstanbul, 1955.
 • Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul, 1977.
 • Erol Güngör, Tarihte Türkler, İstanbul, 1989.
 • Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul, 1976.
 • A. Nimet Kurat, Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972.
 • Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, İstanbul, 1986.
 • Hüseyin Namık Orkun, Türk Tarihi, Ankara, 1946.
 • Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefrukesi Tarihi, İstanbul, 1978.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara, 1971.
 • Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, Ankara, 1946.
 • İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul, 1972.
 • İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Devleti Tarihi, Ankara, 1956.
 • M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1954.
 • Çağatay Uluçay, İlk Müslüman Türk Devletleri, İstanbul, 1977.
 • Faruk Sümer, Karakoyunlular, Ankara, 1984.
 • A.N. Kurat, Peçenek Tarihi, İstanbul, 1937.
 • B. Yenilmez, Yenilmez, Rize, 2002.

Yabancı kitaplar

değiştir
 • R. Grousset, L'Empire des steppes, Paris, 1960 (Türkçe çevirisi: Reşat Uzmen-Bozkır İmparatorluğu, 1996.)
 • DE. Guignes, Histoire generale des Huns des Turcs et des Mongols, Paris, 1756.
 • Jean-Paul Roux, Historie des Turcs, 1984.
 • Jean-Paul Roux, Timur, 1994.
 • Fayard Paris, Historie des Turcs, 1984.
 • D.Sinor, Aspects of Altaic Civilization, 1963.
 • M. Barthold, Turkestan down to the Mongol Invansıon, Londra, 1968.
 • E. Berl, Historie de l'Europe d'Attila a Tamerlan, Paris, 1946.
 • M.A. Czaplıcka, The Turks of Central Asia in History and at the Present Day, Oxford, 1918.
 • W. Eberhard, Kultur und Siedlung der Randvölker China, 1942.
 • L. Hambis, La Haute-Asie, Paris, 1953.
 • Hammer-Purgstall, Von, Historie de l'Empire ottoman depuis son origine jusqu!a nos jours, Paris, 1835.
 • H. H. Howorth, History of the Mongols, Londra, 1876.
 • Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi - Pasifikten Akdenize 2000 Yıl, 2004

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi, İmaj Yayınevi, Ankara, 1996, ISBN 975-7852-18-X, s.1.
 2. ^ a b Büyük Larousse, Türkler maddesi, İnterpress
 3. ^ Jared Diamond Tüfek, Mikrop ve Çelik, TÜBİTAK Yayınları, ISBN 975-403-271-81997
 4. ^ Mirfatih Zekiyev, Türklerin ve Tatarların Kökeni, s. 143-178, Selenge Yayınları, Ağustos 2007
 5. ^ GÜN, Gültekin (2021). Bir Belgeselcinin Gözünden BÜYÜK TÜRK TARİHİ (1. Bölüm) Araştırma ve Konuları. academia edu. s. 4. 17 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2021. 
 6. ^ https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/406763/yokAcikBilim_463550.pdf?sequence=-1 8 Ocak 2024 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Çapan Fatma, (2013), Balkanlarda Türk-Bizans İlişkileri, Fırat Üniversitesi Doktora Tezi, s.13
 7. ^ https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/260874 13 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Baykuzu, Tille Deniz (2011), Geç Dönem (IV.-V. YY.) Hun Devletleri Hakkında Çin Kaynakları, İstem Dergisi, s. 40.
 8. ^ "Geçmişten Günümüze Türk Tarihi". Story And History. 18 Aralık 2020. 1 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2020.