Yardım:Taraflı şablonu

Taraflı şablonu nedir ve nasıl kullanılır?

değiştir

Vikipedi'nin bütün yönerge ve kurallarının temeli sayılabilecek, Vikipedi'nin beş temel taşı`na göre: Vikipedi tarafsız bakış açısını gözetir. Buna göre Vikipedi'de yer alacak her türlü içerik tarafsız bakış açısıyla kaleme alınmış olmak zorundadır. Çoğu kez bu, bir konuyla ilgili birden çok bakış açısının belirtilmesini içerir. Tarafsız bakış açısı ilkesi hakkında daha fazla bilgi için Vikipedi:Beş temel taşı ve Vikipedi:Tarafsız bakış açısı sayfalarına bakınız.

Taraflı şablonu, eğer bir maddenin içeriğinin bütününde, bir kısmında veya barındırdığı herhangi bir ifadede tarafsız bakış açısı ilkesinin ihlal edildiği düşünüldüğü zaman maddeye eklenen bir şablondur. Taraflı şablonu eklemeden önce iki kez düşünmeli, çoğu zaman kişiye tarafsız bazı noktaların da kişisel düşünce ve özelliklerinden ötürü taraflı gelebileceğini hatırlamalıyız. Eğer bir maddeye taraflı şablonu koymaya karar verirseniz madde içeriğine {{taraflı}} ekleyiniz. Ayrıca niçin taraflı şablonu koyduğunuz özet kısmında veya tartışma sayfasında belirtiniz.

Taraflı şablonu bir maddede, maddenin içeriğinin bütünü, bir kısmı veya barındırdığı bir ifadenin (veya ifadelerin) tarafsızlığı konusunda şüphe olduğunu belirterek, diğer kullanıcıları maddedeki bu olası soruna eğilmeye teşvik eder. Maddeye katılımın artmasını, eğer tarafsızlık tartışmalıysa tartışmaya daha çok kişinin katılmasını, eğer şablon gereksiz yere konmuşsa şablonun kaldırılmasını ve eğer şablonun konmasına neden olan belirli bölüm/ifadeler varsa bunların düzeltilmesini sağlar, bu konuda yardımcı olur.

Tarafsızlık tartışmalıysa ne yapmalı?

değiştir

Eğer bir maddenin içeriğinin bütününün, bir kısmının veya barındırdığı herhangi bir ifade (veya ifadelerin) taraflı olup olmadığı tartışmalıysa, sorun farklı görüşlerin belirtileceği tartışma sayfasında çözümlenmeye çalışılır. Çözüm üretilinceye kadar her iki tarafın da taraflı şablonunu kaldırmamaları gerekir. Zira bu tür bir durumda taraflı şablonu önemlidir; diğer kullanıcıları maddede bir tarafsızlık tartışması olduğundan haberdar ederek, tartışmaya daha çok kişinin katılmasını sağlar. Farklı kişilerle farklı bakış açıları ve farklı çözüm yolları sağlanır.

Tarafsızlığı konusunda tartışma süren bir maddede taraflı şablonu, bilerek ve ısrarla herhangi bir kullanıcı tarafından maddeden çıkartılıyorsa; bu davranış vandalizm olarak tanımlanabilir ve söz konusu kullanıcı uyarı alabilir. Davranışına devam ederse, ceza alabilir.

Taraflı şablonu eklerken ve çıkarırken

değiştir

Taraflı şablonu eklerken mutlaka iki kez düşününüz ve niçin taraflı şablonu eklediğinize dair, çok kısa olsa bile, bir açıklama yapınız.

  • Taraflı şablonu, herhangi bir maddeye bilerek ve ısrarla ekleniyorsa ve eğer maddenin taraflı olduğuna dair herhangi bir yorum yapılmamışsa veya maddenin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği bariz değilse, söz konusu davranış bir tür vandalizm olarak tanımlanabilir. Davranış böyle tanımlanırsa, söz konusu kullanıcı uyarı alabilir. Eğer uyarılara rağmen yanlış bir şekilde taraflı şablonunu bilerek ve ısrarla eklemeye devam ederse, kullanıcı ceza alabilir.
  • Taraflı şablonu, herhangi bir açıklama yapılmadan bir maddeye eklenirse, diğer kullanıcılardan maddenin tarafsızlığı yönünde olumsuz bir yorum yoksa, açıklama yapılmadığı neden gösterilerek taraflı şablonu çıkarılabilir.
  • Taraflı şablonu, tarafsızlık tartışması olan bir maddede söz konusu içerik ve sorun düzeltildiğinde kaldırılabilir. Fakat unutmamalı ki, farklı birisi sorunun hâlâ düzelmediğini düşünüp şablonu yeniden ekleyebilir. Eğer şablon yeniden eklenirse, şablonu tekrar kaldırmak (ve böylece de bir değişiklik savaşı başlatmak) yerine şablonun neden yeniden eklendiğini şablonu tekrar ekleyen kullanıcıya sormak ve fikirlerinizi tartışma kısmında belirtmek yararlı olacaktır. Fikir ayrılıklarında, lütfen Vikipedi'nin ilke ve kurallarını ihlal etmeden, gerekli çözümleri üretmeye çalışınız.
  • Eğer taraflı şablonu, Vikipedi'nin önceden belirlenmiş tarafsızlığa dair bir kural veya standardının ihlali nedeniyle konmuşsa, taraflı şablonunu kaldırmadan önce, eğer söz konusu kural veya standarda karşıysanız bunu hem maddenin tartışmasında hem de söz konusu kural veya standardın tartışma sayfasında belirtiniz. Vikipedi'de her tür kural, standart veya ilke topluluk tarafından Vikipedi'nin beş temel taşı temel alınarak hazırlanır. Bu nedenle temelden ayrılmadığı sürece, topluluğun fikirleri doğrultusunda değiştirilebilirler.

Ayrıca bakınız

değiştir