Slavlar

Avrupa kökenli bazı etnik toplulukların ortak adı

Slavlar veya eski adıyla Sakalibe[1][2][3], Avrupa'da yaşayan en kalabalık etnik topluluk. Daha çok Avrupa'nın doğusunda ve güneydoğusunda yaşarlar. Ayrıca Asya'nın kuzey kesimlerinde de yaşamaktadırlar.

Slav devletleri
Slavların dillerine göre dağılımı

Slavlar; Doğu Slavları, Batı Slavları ve Güney Slavları olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Ruslar, Ukraynalılar ve Beyaz Ruslar Doğu Slavları grubuna girer. Polonyalılar (Lehler), Çekler ve Slovaklar Batı Slavları grubuna girer. Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, Pomaklar, Karadağlılar, Bulgarlar, Slovenler ve Makedonlar ise Güney Slavları grubuna girer. Slavlar dini bakımdan Ortodokslar ve Katolikler olarak iki ana grupta toplanır. Ayrıca Müslüman ve Protestan Slavlar da vardır. Ortodoks Slavlar geleneksel olarak Kiril alfabesini, Katolik ve Müslüman Slavlar ise Latin alfabesini kullanırlar.

Günümüz Slav DevletleriDüzenle


Bayrak Devlet
  Rusya
  Ukrayna
  Belarus
  Polonya
  Çek Cumhuriyeti
  Slovakya
  Slovenya
  Hırvatistan
  Bosna-Hersek
  Sırbistan
  Kuzey Makedonya
  Bulgaristan
  Karadağ

Slavların kökeniDüzenle

Slavların Hint – Avrupa kökenli uluslarla aynı ırktan oldukları antropolojik ve dil araştırmalarıyla tespit edilmiştir. İlk Slav vatanının Vistül nehri, Polesiye ve Dnepr sahasına kadar yayıldığı anlaşılmaktadır. Slav kelimesi ilk olarak milattan sonra 6. yüzyılın başlarında bir eser kalem alan kilise babası Pseudo Cesarios'ta ortaya çıkar.[4]

MS 330-800 yılları arasında doğuda Hristiyan hattı Bizans güçlerince tutulmuştur. Ama Müslüman varlığı Slav hinterlandının derinliklerinde hissedilmektedir. Yahudi tacirler ve Vikingler komisyonculuk ve özellikle Kırım üzerinden (Hazarya), daha sonra ise Baltık ve Orta Avrupa'da nakliyecilik yapmaktadırlar. Slavların köle ticaretiyle iç içe oluşu yaygın bir şekilde “Slav” ve “slave” (köle) sözcüklerinin eş anlamlı oldukları düşüncesine yol açmıştır. Hadım harem ağası karşılığında kullanılan Arapça sakaliba'nın da “Slav”dan türediği kabul edilir. Slav ülkeleri hakkında günümüze kalan ilk görgü tanığı raporunun, Tortosalı bir tüccar olan bir Kuzey Afrika Yahudi’si tarafından yazılmış olması rastlantı değildir.[5] İslam kaynaklarında ise Saklap olarak adlandırıldığı görüşmüştür.[6]

Slavlar ilk dönemlerinde uzun süre Avar hakimiyetinde kalmış ve bu durum Slavların tarihi gelişmeleri üzerinde büyük tesir yapmıştır. Slavların aktif olarak tarih sahnesine çıkmaları, Balkanlarda ve Bohemya’da yerleşmeleri, ilk siyasi teşkilatlarını kurmaları ve etnik yapılarının değişmeleri hep Avarların hakimiyeti altındayken olmuştur. Avarların zayıflayarak Slav topraklarından çekilmeleri üzerine, Doğu Slavları bir Türk kavimi olan Hazarlar’ın hakimiyeti altına girmişlerdir.[7]

Slavların inanışlarıDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/sakalibe 20 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. TDV İslâm Ansiklopedisi, Ortaçağ İslâm kaynaklarında Slavlar’la Slav kökenli kölelere verilen isim.
  2. ^ Dictionnaire abrege turc-français par Artin Hindoglu, Vienne, 1838 (s.301). صقالبت sakalibét, (sakalibé) la nation des Slaves.
  3. ^ Dictionnaire turc-français, Constantinople, 1883 (s.657)
  4. ^ Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, 1978, TTK S. 1.
  5. ^ Norman Davies, Avrupa Tarihi, s. 285.
  6. ^ Sahin, Ahmed. "Mesudi Murûc Ez Zeheb(Altın Bozkırlar)" (İngilizce). 24 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2021. 
  7. ^ Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, 1978, TTK S. 5.