Güneydoğu

güneyle doğu arasındaki dört ana ara yönden birisi

Doğu ile güneyin tam arasına verilen ad. Bu tam aradan doğuya kadar olan bölge, Doğu güneydoğu ; tam aradan güneye kadar olan bölgeye ise Güney güneydoğu adı verilir.Bu yönler genellikle deniz ve havayollarında kullanılır. Güneydoğu pusulada SE (South - East) olarak belirtilir.Güney, güneydoğu ve doğuyu bir üçgen kabul edersek güneydoğunun açısı 90 derecedir.

Rüzgâr gülü

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir


Coğrafi Yönler

Doğu | Batı | Kuzey | Güney

Coğrafi Yönler

Kuzeybatı
Kuzey

Kuzeydoğu
Batı   Doğu
Güneybatı
Güney
Güneydoğu