Güney

dört ana yönden biri

Güney ya da eski dilde cenûp, Güney kutbunu işaret eden yön. Güney pusulanın siyah ucunun gösterdiği yönün tersidir.

Coğrafi yönler

Güney Her zaman güneş ışığı alan, güneş gören yer.

Ayrıca bakınız :


Coğrafi Yönler

Doğu | Batı | Kuzey | Güney

Coğrafi Yönler

Kuzeybatı
Kuzey

Kuzeydoğu
Batı Dünya Doğu
Güneybatı
Güney
Güneydoğu