Rusinler, Doğu ve Güney Avrupa'da yaşayan Doğu Slav kökenli bir halktır. Ana dilleri Rusincedir. Slovakya, Polonya, Macaristan, Çekya, Sırbistan ve Hırvatistan'da azınlık olarak kabul edilmektedir.

Tahmini 1.7 milyon Rusin kökenli insandan yalnızca yaklaşık 110.000'i, son ulusal nüfus sayımlarında (2012) resmi olarak bu şekilde tanımlanmıştır.[1] Bunun nedeni büyük ölçüde bazı nüfus sayımı yetkililerinin onları Ukrayna halkının bir alt grubu olarak sınıflandırması, diğerlerinin ise onları ayrı bir etnik grup olarak sınıflandırmasıdır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Magocsi 2015, s. 1.