Zitvatorok Antlaşması

11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı Imparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında 1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşını bitiren barış antlaşması

Zitvatorok Antlaşması, 11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşmasıdır.[1]

Zitvatorok Antlaşması
Tür Barış antlaşması
İmzalanma 11 Kasım 1606
Yer Radvaň nad Dunajom, Slovakya
Koşul Avusturya Kralı, Osmanlı Padişahı'na eşit sayılacaktır.

Osmanlı Devleti ve Avusturya Arşidüklüğü 15 yıl süren uzun bir savaştan sonra yorgun düşmüşlerdi. Ayrıca Osmanlı Devleti'nde ise Celali isyanları baş göstermişti. Müzakere görüşmelerini Derviş Paşa yönetti. I. Ahmed, Avusturya kralının kendisine eşit kabul edilmesini en baştan beri kabul etmemişti. Lakin Celali isyanları ve bu maddenin sadece kâğıt üzerinde kalacağı düşüncesiyle bu maddeyi kabul etti. Sultan I. Ahmed ve Avusturya adına Arşidük II. Rudolf arasında, Estergon-Komorin arasındaki Zsitva suyunun Tuna Irmağı'na döküldüğü yerde imzalandı.

Zitvatorok Anıtı (Slovakya)

Antlaşmaya göre:

  1. Eğri, Estergon, Kanije kaleleri Osmanlı'da, Raab (Yanıkkale) ve Komárom kaleleri ise Avusturyalılarda kalacaktır.
  2. Avusturya bir kereye mahsus olmak üzere Osmanlı Devleti'ne 200.000 kuruş savaş tazminatı ödeyecek.[2]
  3. Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacaktır. Osmanlı Padişahı Avusturya Arşidükü'ne Kutsal Roma İmparatoru (Kayser veya Kaizer) unvanıyla hitap edecek, her üç yılda bir karşılıklı armağanlar gönderilecektir.
  4. Avusturya'nın kendi elinde bulundurduğu Macaristan toprakları için ödemekte olduğu yıllık 30.000 dukalık vergi kaldırılacaktır.[3]

Zitvatorok Antlaşması Osmanlı'nın lehine gibi görünse de, bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin artık eski gücünde olmadığını gösteriyordu. Bu antlaşma ile artık Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki üstünlüğü sona ermiştir. 1533 tarihli İstanbul Antlaşması ile elde edilen protokol ve hukuksal alandaki üstünlük Osmanlı İmparatorluğu açısından sona ermiş, bu iki devlet ve yöneticileri hukuk ve protokol anlamında birbirlerine eşit sayılmışlardır.

Bu antlaşmadan sonra, Osmanlı Devleti, Avrupa'da önemli ölçüde toprak kazanamayacaktır. Hatta 17. yüzyılın sonlarından itibaren toprak kayıplarına başlayacaktır. Osmanlı diplomasi açısından bir dönüm noktasıdır. Duraklamanın diplomasiye yansıması bu antlaşmayladır.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ TDV İslâm Ansiklopedisi'nde Zitvatorok Antlaşması
  2. ^ Emecen, Feridun M. (2007). "ÇAĞDAŞ OSMANLI KAYNAKLARINDA UZUN SAVAŞLAR VE ZİTVATOROK ANTLAŞMASI İLE İLGİLİ ALGILAMA VE YORUM PROBLEMLERİ". Osmanlı Araştırmaları, 29. İstanbul 29 Mayıs University. ss. 87-97. Erişim tarihi: 8 Kasım 2021. 
  3. ^ a b "Osmanlı Diplomasi Tarihi". acikogretim.istanbul.edu.tr. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2021. 

Dış bağlantılarDüzenle