Barış antlaşması

İki ya da daha fazla tarafın resmi olarak savaşı bitirmek için imzaladığı antlaşma

Barış antlaşması ya da (Ahit'ten) Sulh Muahedesi iki veya daha fazla düşman taraf, ekseriyetle millletler veya hükûmetler arasındaki savaşı resmen sona erdiren anlaşmadır. Muharebeyi durdurmak için yapılan mütarekeden farklı olarak kalıcı bir antlaşmadır.

Şu ana kadar bilinen ilk barış antlaşması, Kadeş Antlaşması.

Antlaşmaların unsurları

değiştir

Bir antlaşmanın muhtevası genellikle, neticelenmekte olan çatışmanın niteliğine bağlıdır. Çok sayıda taraf arasında büyük ihtilaflar olması halinde, tüm mevzuları kapsayan uluslararası muahede veya her iki taraf arasında imzalanan ayrı muahedeler.

Aşağıdakiler gibi bir sulh muahedesi dahil edilebilecek birçok muhtemel madde vardır:

  • Sınırların resmi tarifi
  • Gelecekteki ihtilafları çözmek için metotlar
  • Kaynakların paylaştırılması
  • Mültecilerin vaziyeti
  • Savaş esirlerinin vaziyeti
  • Mevcut borçların kapatılması
  • Mevcut anlaşmaların yeniden uygulanması