Hou Tang (5 Hanedan)

Hou Tang (basit: 后唐, geleneksel: 後唐; pinyin: Hòuz Táng; anlamı: İkinci Tang; MS 923-936), Çin’de Beş Hanedan On Krallık döneminde Batı Göktürk'ün İşbara Kağan (沙缽略可汗, aslı adı: Aşina Helu 阿史那賀魯)'nun sülalesinden Şatuolar (Çince: 沙陀) dan olup Tang Hanedanı'nın son döneminde meydana gelen Huang Chao (Çince:黄巢)'nın isyanını Ya Jun (Çince: 鴉軍 Yā Jūn; anlamı: Karga Ordusu) adlı seçkin atlılar ile bastırıp ün ve güç kazanan Li Keyong (Çince: 李克用)'un oğlu Li Cunxu (Çince: 李存勖) tarafından kurulmuş bir devlettir.

Hou Tang'ın hükümdarları değiştir

Türbe adı Sonradan
verilen ad
Çince soyadı ve adı Taht süresi Dönemin adı ve süresi
Zhuāngzōng (莊宗) yok Lǐ Cúnxù (李存勗) 923-926 Tóngguāng (同光) 923-926
Míngzōng (明宗) yok Lǐ Sìyuán (李嗣源)
veya Lǐ Dǎn (李亶)
926-933 Tiānchéng (天成) 926-930
Chángxīng (長興) 930-933
yok Mǐn (閔) Lǐ Cónghòu (李從厚) 933-934 Yingshun (應順 Yìngshùn) 933-934
yok Mòdì (末帝) Lǐ Cóngkē (李從珂) 934-936 Qīngtaì (清泰) 934-936

Ayrıca bakınız değiştir