Beş Hanedan On Krallık

Beş Hanedan On Krallık dönemi, (basit: 五代十国, geleneksel: 五代十國; pinyin: wǔ dài shí guó; 907 - 960), Çin tarihinde 907’de Zhu Quanzhong (朱全忠zhū quánzhōng) Tang Hanedanı (唐 Táng)'ı yıkıp Hou Ling (後梁 Hòu Liáng)'ı kurmasıyla başlayarak Hou Zhou (後周 hòu zhōu) hanedanının Dinqianduo dianjian (殿前都點檢 diàn qián dōu diǎn jiǎn: Hassa ordusu müfettişi) olan Zhao Kuangyin (趙匡胤 zhào kuāngyìn)'in Song Hanedanı (宋 sòng ya da 北宋 běi sòng)’ı kurup Çin'i birleştirmesiyle bitten dönemi.

Beş Hanedan On Krallık (MS 923)

Bu dönemde Çin’in kuzey kesminde Hou Ling, Hou Tang (後唐 Hòu Táng), Hou Jin (後晉 Hòu Jìn), Hou Han (後漢 Hòu Hàn) ve Hou Zhou olmak üzere 5 hanedan (五代 wǔ dài) kurulup yıkılmıştı. Çin’in orta ve güney kesminde ise 10 yöresel krallık (十國 shí guó) kurulup yıkılmıştı.

Kuzey kesimin 5 hanedanından Hou Tang ve Hou Jin Şatuo (沙陀 shā tuó) Türkleri tarafından kurulmuş ve Hou Han ve Hou Zhou da Şatuo'nun askeri teşkilatına bağlı Jiedushi (節度使 jiē/jié dù shǐ (Garnizon komutanı) Liu Zhiuyan (劉知遠 liú zhīyuǎn) ile Shumishi (樞密使 shū mì shǐ: Harbiye Nazır) Guo Wei (郭威 guō wēi) tarafından kurulmuştu.

Beş Hanedan

değiştir
Ülke adıKurucuSüre
Hou Ling 後梁Zhu Quanzhong 朱全忠907 - 923
Hou Tang 後唐Li Cunxu 李存勗923 - 936
Hou Jin 後晉Shi Jingtang 石敬瑭936 - 946
Hou Han 後漢Liu Zhiuyan 劉知遠947 - 950
Hou Zhou 後周Guo Wei 郭威951 - 960

On Krallık

değiştir
Ülke adıKurucuSüre
Wuyue 吳越Qian Liu 錢鏐907 - 978
MinWang Shanzhi 王審知909 - 945
Jing Nan 荊南Gao Jixing 高季興907 - 963
ChuMa yin 馬殷907 - 951
WuYang Xingmi 楊行密902 - 937
Nan Tang 南唐Li Bian 李昪937 - 975
Nan Han 南漢Liu Yan 劉龑909 - 971
Bei Han 北漢 Liu Min 劉旻951 - 979
Qian Shu 前蜀Wang Jian907 - 925
Hou Shu 後蜀Meng Zhi Xiang 孟知祥934 - 965

Kaynakça

değiştir

薛居正 舊五代史[ölü/kırık bağlantı]

歐陽修 新五代史[ölü/kırık bağlantı]

İlgili filmler

değiştir

The Banquet (Kurgusal, 2006) Fragman 27 Mart 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.: Hamlet'in Çin yorumu.