-loji son eki, İngilizcedeki -ology veya -logy den Türkçeye girmiştir. Bir çalışma alanını veya akademik bir disiplini tanımlar. Benzer şekilde -olog son eki de, bu alan üzerinde çalışan kişiyi tanımlar.

Etimoloji değiştir

"-loji" genel anlamıyla; "herhangi bir alanındaki çalışmalar" demektir. Bu tür sözcükler genellikle Yunanca veya Latince köke sahip olup son ek -loji, Yunancadaki -λογια (-logia) dan gelir. Eski Yunanca, légō, log- λέγω, λογ- söz söylemek demektir. Bu ek buradan evrilmiştir.[1]

-oloji son eki, bu anlamda yanıltıcı olabilir, zira buradaki 'o', -loji ekini alan asıl sözcükten de geliyor olabilir. Örneğin, biyoloji deki 'o' Yunanca βιος (bios), yaşam'ın sonunda zaten vardır. Bu nedenle, örneğin mineraloji gibi bazı sözcükler -oloji ile bitmez.

-loji'lerin listesi değiştir

Dizin:

İçindekiler

A değiştir

B değiştir

D değiştir

E değiştir

F değiştir

G değiştir

H değiştir

İ değiştir

J değiştir

K değiştir

L değiştir

M değiştir

N değiştir

O değiştir

Ö değiştir

P değiştir

R değiştir

S değiştir

T değiştir

Ü değiştir

V değiştir

X değiştir

Z değiştir

Kaynakça değiştir