-loji

son ek

-loji son eki, İngilizcedeki -ology veya -logy den Türkçeye girmiştir. Bir çalışma alanını veya akademik bir disiplini tanımlar. Benzer şekilde -olojist son eki de, bu alan üzerinde çalışan kişiyi tanımlar.

EtimolojiDüzenle

"-loji" genel anlamıyla; "herhangi bir alanındaki çalışmalar" demektir. Bu tür sözcükler genellikle Yunanca veya Latince köke sahip olup son ek -loji, Yunancadaki -λογια (-logia) dan gelir. Eski Yunanca, légō, log- λέγω, λογ- söz söylemek demektir. Bu ek buradan evrilmiştir.[1]

-oloji son eki, bu anlamda yanıltıcı olabilir, zira buradaki 'o', -loji ekini alan asıl sözcükten de geliyor olabilir. Örneğin, biyoloji deki 'o' Yunanca βιος (bios), yaşam'ın sonunda zaten vardır. Bu nedenle, örneğin mineraloji gibi bazı sözcükler -oloji ile bitmez.

-loji'lerin listesiDüzenle

Dizin:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ADüzenle

BDüzenle

DDüzenle

EDüzenle

FDüzenle

GDüzenle

HDüzenle

İDüzenle

JDüzenle

KDüzenle

LDüzenle

MDüzenle

NDüzenle

ODüzenle

ÖDüzenle

PDüzenle

RDüzenle

SDüzenle

TDüzenle

ÜDüzenle

VDüzenle

XDüzenle

ZDüzenle

KaynakçaDüzenle