Kronoloji

olayların tarihsel sıralanması ile ilgilenen bir bilim dalı

Kronoloji (Grekçe Chronos/zaman + logos/mantık), olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bir bilim dalıdır. Tarih bilimi ile yakından ilgili bu bilim dalı, oluşum süreçlerinin tarihlenmesi ve raporlanması ile uğraşır.

Kronoloji, sadece tarih için değil astronomi, jeoloji, paleontoloji ve arkeoloji gibi birçok bilim dalı için önemlidir.

TDK Büyük Sözlük, sözcüğün Türkçeye Fransızca'dan (chronologie) girdiğini belirtir ve sözcüğü zaman bilimi, zaman dizini olarak Türkçeye çevirir.

Tarih öncesi Kronoloji değiştir

Geç 19.yüzyıl arkeologları, yazılı tarihin olmadığı dönemleri tarihlendirmek için toplumların çömlekçilik tekniklerini ve tarzlarını baz alan göreli kronolojiler kullanabileceklerini buldular.

Ayrıca bakınız değiştir