Fetus

Oğulcuğun gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslaklarının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu
(Fetüs sayfasından yönlendirildi)
Cenin sayfası buraya yönlendirilmiştir. Filistin'deki şehir için Cenin, Filistin sayfasına bakınız.

Fetus, üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen addır.

Fetus

İlk sekiz haftanın bitimiyle 9-40. haftalar arasını kapsayan fetal dönem başlar. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir.

Dış bağlantılarDüzenle