Arkeometalurji

Antik çağlarda metallerin üretim, işlenme ve kullanımlarını araştıran arkeolojik alt disiplin

Arkeometalurji, arkeolojik buluntuların metalurjisi ile ilgilenen arkeometrinin araştırma disiplinlerinden birisidir.

Kelt tipi Ren fırını

Kültürel gelişmeleri sınıflandırmak üzere yorumlanan bakır, bronz ve demir gibi maddelerin kullanımlarından bugün Bakır Çağı, Tunç Çağı ve Demir Çağı denilen isimlendirmeler doğmuştur. Arkeometalurji bu metallerin üretimleri, işlenmeleri ve kullanımları ile yakından ilgilinen bir araştırma dalıdır. Bunun dışında maddelerin kökenleri ve nereden çıkarıldıkları da arkeometalurjik araştırmalar neticesinde tespit edilebilmektedir. Ayrıca mücevher ve madenî paralar da arkeometalurjinin araştırma alanına giren nesneler arasındadırlar.