Kafa derisi

Kafa derisi ya da saç derisi (Latince: scalpus), insanda, baş üzerinde önden yüz, arkadan ise ense ile sınırlanan ve saç biten bölge.

Kafa derisi ya da saç derisi

Ayrıca bakınızDeğiştir