Deontoloji

Deontoloji, bir mesleği uygularken mutlaka uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen normatif etik teorisidir.

İnsanın belirli ödevleri olduğunu varsayan ahlak öğretilerini temel alır ve bu öğretilerden kaynaklanan görev ve kuralların çeşitli mesleklerdeki somut izdüşümlerini inceler.

İzlenmesi vazgeçilmez ya da zorunlu olan kurallar (örneğin işveren emri) deontiktir, uyup uymama konusunda kişinin seçimine kalmış kurallar (örneğin öğretmenin anlattığı) epistemiktir.

Argoda (örneğin çeteciler, korsanlar arası) "racon", İngilizcede "code of conduct / honor code" konusu olabilecek kurallardır.