Seroloji

serum ve diğer vücut sıvılarının bilimsel incelenmesi

Seroloji, serumbilim veya serum bilimi, serum imali veya tesirlerini konu alan bilim dalıdır. Bir disiplin olan seroloji serumları incelemeye yönelik birçok tekniği içinde barındırır.

Seroloji

Tıpta seroloji dendiğinde akla gelen şeylerden biri belirli bir mikroorganizmaya karşı üretilmiş antikorların varlığını saptayan bir tıbbi kan testidir. Bir enfeksiyon şüphesi oluştuğunda seroloji uygulanabilir. Hepatit testlerine de bu kandan bakılmaktadır.

Ayrıca bakınız

değiştir