Diyalektikoloji (Yunancadan διάλεκτος, diyalektos, "tartışma, lehçe" ve -λογία, -logia) veya lehçebilim, toplumdilbilimin bir alt alanı olan ve lehçeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Dilin çeşitliliği, öncelikle coğrafi dağılıma ve bunlarla ilişkili özellikleri incelemektedr. Diyalektoloji, ortak bir atadan gelen iki yerel lehçenin ayrımı ve eşzamanlı varyasyon gibi konuları ele almaktadır.

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Petyt, K. M. (1980). The Study of Dialect: An Introduction to Dialectology. The language library. Londra: A. Deutsch. 
  • Stankiewicz, Edward (1957), "On discreteness and continuity in structural dialectology", Word, 13 (1), ss. 44-59 
  • Thomas, Alan R. (1967), "Generative phonology in dialectology", Transactions of the Philological Society, 66 (1), ss. 179-203, doi:10.1111/j.1467-968X.1967.tb00343.x, 7 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 6 Şubat 2018