Ana menüyü aç

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde yaşadığımız doğal ortamdır.

Yani kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre denir. Çevre geleceğimiz icin çok önemli katkılarda bulunur. Eğer çevremizi kontrol altında tutamazsak, bu bizim için ilerde pişman olunacak bir duruma gelir.

Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli unsurdur.

İnsan yaşamı ve doğal yaşam çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevreyle oluşturduğu ilişki en büyük dengelerden biridir. Bu sistemler arasındaki ilişkiler çoğunlukla kişiler tarafından fark edilmeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli olabilmektedir.

GirişDüzenle

Ana madde: Yer bilimleri

Jeolojik hareketlerDüzenle

Ana madde: Yer bilimi

Yeryüzü sularıDüzenle

OkyanusDüzenle

 
Mercan resifi önemli bir biyoçeşitlilik oluşturu.
Dünya'nın beş okyanusu
Büyük Okyanus · Atlas Okyanusu · Hint Okyanusu
Güney Okyanusu · Arktik Okyanusu
Ana madde: Okyanus

Okyanuslar büyük ölçekteki deniz sularıdır. Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'ini (362 milyon km²'lik bir alan) okyanus ve denizler oluşturur.

NehirDüzenle

Ana madde: Nehir

DereDüzenle

Ana madde: Dere

GölDüzenle

Ana madde: Göl

GöletDüzenle

Ana madde: Gölet

Atmosfer, iklim ve havaDüzenle

Ana madde: Dünya atmosferi
Ana madde: İklim
Ana madde: Hava

CanlılıkDüzenle

Ana maddeler: Yaşam, Biyoloji ve Biyosfer

EkosistemDüzenle

Ana maddeler: Ekoloji ve Ekosistem

BiyomDüzenle

Ana madde: Biyom

Biyojeokimyasal döngüDüzenle

Ana madde: Gıda döngüsü

DoğaDüzenle

Ana maddeler: Doğa ve Doğa tarihi

Siyasi hareketDüzenle

Ana maddeler: Çevrecilik ve Yeşil siyaset

GaleriDüzenle