Doğal çevre

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve doğal ortamdır.

Canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre adı verilir. Çevre, insanların geleceğine çok önemli katkılarda bulunur. İnsanların çevreyi kontrol altında tutmaması, gelecek neslin bu durumdan fazlasıyla etkilenme olasılığını ortaya çıkarır.

Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli unsurdur.

İnsan yaşamı ve doğal yaşam çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevreyle oluşturduğu ilişki en büyük dengelerden biridir. Bu sistemler arasındaki ilişkiler, çoğunlukla kişiler tarafından fark edilmeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli olabilmektedir.

GirişDüzenle

Jeolojik hareketlerDüzenle

Yeryüzü sularıDüzenle

OkyanusDüzenle

 
Mercan resifi önemli bir biyoçeşitlilik oluşturu.
Dünya'nın beş okyanusu
Büyük Okyanus · Atlas Okyanusu · Hint Okyanusu
Güney Okyanusu · Arktik Okyanusu

Okyanuslar büyük ölçekteki deniz sularıdır. Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'ini (362 milyon km²'lik bir alan) okyanus ve denizler oluşturur.

NehirDüzenle

DereDüzenle

GölDüzenle

GöletDüzenle

Atmosfer, iklim ve havaDüzenle

CanlılıkDüzenle

EkosistemDüzenle

BiyomDüzenle

Biyojeokimyasal döngüDüzenle

DoğaDüzenle

Siyasi hareketDüzenle

GaleriDüzenle