Sıcaklık

maddenin sıcak ya da soğuk gibi ortak kavramları olduğunu ifade etmek kullanılan fiziksel özellik

Sıcaklık ya da suhunet, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.

  • Duyularla algılanmakta ve genellikle sıcak ya da soğuk terimleri ile ifade edilmektedir. Teknik olarak bu değerlendirme doğru değildir. İki cisim birbirine temas ettirildiğinde sıcak olan soğumakta soğuk olan ısınmakta ve belirli bir süre temas halinde kaldıklarında her ikisi de aynı sıcaklığa gelmektedir. Buradan yola çıkarak; sıcaklık, bir maddenin ısıl durumunu belirten ve ısı geçişine neden olan etken olarak tanımlanabilir.
  • Termik denge halinde bulunmayan sistemle çevresini termik denge haline getirmeye zorlayan potansiyeldir. Termik denge sağlandıktan sonra bu potansiyel kalkmakta, sistemde çevresiyle aynı değeri almaktadır.
  • Noktasal bir özelliktir.
  • Enerjinin mikroskobik düzeydeki statik hâlidir.
  • Bir maddenin ortalama hıza sahip herhangi bir molekülünün kinetik enerjisiyle doğru orantılı olan büyüklüğüne denir.
  • Sıcaklık, genleşmeye bakılarak dolaylı yoldan ölçülebilir. Ölçümünde, termometre denilen cihaz kullanılmaktadır.
  • Bir cismin, etrafına, kendiliğinden enerji verme eğiliminin bir ölçüsüdür. Enerji veren madde daha yüksek sıcaklıktadır.
1950 atmosfer basınç altındaki Helyum atomlarının animasyonu.

Sıcaklık birimleri

değiştir

Günlük hayatta sıcaklık birimi olarak en çok derece Celsius (°C) kullanılmaktadır. Bilimsel işlemlerde ise daha çok Kelvin ölçeği kullanılır.

Sıcaklık skala karşılaştırması

değiştir
Sıcaklık skala karşılaştırması
Yorum Kelvin Celsius Fahrenheit Rankine Delisle Newton Réaumur Rømer
Mutlak sıfır 0 -273,15 -920,34 0
Dünya'da kaydedilen en düşük yüzey sıcaklığı
(Vostok İstasyonu - 21 Temmuz 1983)
184 −89 −128,2 331,47 283,5 −29,37 −71,2 −39,225
Celsius / Fahrenheit'ın "cross-over" sıcaklığı 233,15 −40 –40 419,67 , , , ,
Fahrenheit'ın buz/tuz karışımı 255,37 −17,78 0 459,67 176,67 −5,87 −14,22 −1,83
Buzun erimesi (sıcaklık ve basınç, standart koşullarda) 273,15 0 32 491,67 150 0 0 7,5
Dünya'da ortalama yüzey sıcaklığı 288 15 59 518,67 127,5 4,95 12 15,375
İnsan vücudu ortalama sıcaklığı 309,95 36,8 98,24 557,91 94,8 12,144 29,44 26,82
Dünya'da kaydedilen en yüksek yüzey sıcaklığı
(El-Aziziye, Libya - 13 Eylül 1922)
331 58 136,4 596,07 63 19,14 46,4 37,95
Suyun kaynaması (sıcaklık ve basınç için standart koşullarda) 373,1339 99,9839 211,97102 671,64102 0 33 80 60
Titanyumun Erimesi 1941 1668 3034 3494 −2352 550 1334 883
Güneş'in yüzeyi 5800 5526 9980 10440 −8140 1823 4421 2909


Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir