Kinetik enerji

bir cismin harekiyle oluşan enerji

Kinetik enerji, bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Cismin hareketine göre üç çeşit kinetik enerji vardır.

Öteleme kinetik enerjisiDüzenle

Doğrusal bir yolda giden cismin kinetik enerjisidir.

  olarak ifade edilir.

  • m: kütle (kilogram)
  • v: hız (m/s)
  • E: enerji (joule)

Formülün türetilişiDüzenle

Sabit bir F kuvveti altında, doğrusal bir yolda x kadar yol alan bir cisim düşünelim. x yolunun sonunda cismin sahip olduğu enerji, F kuvvetinin yaptığı işe eşittir. Yani

 

Newton'un ikinci kanununa göre bir cisme etkiyen net kuvvet, ona kütlesiyle ters orantılı ivme kazandırır. Yani

 

Kinematik denklemlerine göre

 

x'i çekersek

 

İkinci denklemdeki Fyi ve, üçüncü denklemdeki x terimini birinci denkleme koyarsak

 

Dönme kinetik enerjisiDüzenle

Kütle merkezinden geçen bir doğru etrafında dönen cisimlerin sahip olduğu kinetik enerjidir.

  ile ifade edilir.

Formülün türetilişiDüzenle

  açısal hızıyla dönen bir cismi parçalara ayırırsak, tüm parçaların toplam enerjisi bize cismin kinetik enerjisini verir. Yani

 
 

Düzgün dairesel hareket yapan cisimlerde aşağıdaki eşitlik vardır:

  yerine yazarsak
  paranteze alalım
 

İşte bu ifadenin parantez içindeki kısmına eylemsizlik momenti denir ve   ile gösterilir. Cismin şekline bağlıdır.

 

Yüksek hızda kinetik enerjiDüzenle

Newton mekaniği'nin yasaları, sadece ışık hızına kıyasla küçük hızlarda hareket eden parçacıkların hareketlerini tanımlamada geçerlidir. Parçacık hızları c ile karşılaştırılabilir olduğunda, Newton mekaniğindeki denklemler, yerini görelilik teorisinin öngördüğü daha genel denklemlere bırakır. Görelilik teorisine göre, çok büyük   hızıyla hareket eden   kütleli bir parçacığın kinetik enerjisi:

  ile verilir.

Bu ifadeye göre c den daha büyük hızlar yoktur. Çünkü v c ye yaklaşırken E sonsuza gider.