Statik

(Statik (fizik) sayfasından yönlendirildi)

Statik, durağan anlamına gelen, fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre izafi hareket yapmıyorlarsa, o cisim için statik dengede denir. Bu da ancak cisim belirli bir referans noktasına göre hareket etmiyorsa ya da ağırlık merkezi sabit bir hıza sahipse olabilir.

Statik dengedeki kirişlere bir örnek. Toplam kuvvet ve moment sıfırdır.

Statik dengedeki bir cisim, Newton'un birinci ve ikinci hareket yasalarıyla incelenebilir. Kuvvetler toplamının sıfıra eşitlenmesi denge için birinci, momentler toplamının sıfıra eşitlenmesi ise, ikinci koşuldur.

Statik, yapıların mukavemet yönünden incelenmesi için kullanılır. Maddelerin mukavemeti statiğin mekanikle ilgili bir alanıdır.

VektörlerDeğiştir

Skalar, kütle ve sıcaklık gibi sadece büyüklüğü olan bir niceliktir. Vektör ise büyüklüğün (şiddetin) beraberinde bir yöne de sahiptir. Bir vektör tanımlamak için çeşitli gösterimler vardır;

  • Kalın Harfle yazılmış V
  • Altı çizli V
  • Üzerine ok yerleştirilmiş 

Vektörler paralelkenar yasası ya da üçgen yasası kullanılarak birbirlerine eklenebilirler.

KuvvetDeğiştir

Kuvvet, bir cismin diğer bir cisim üzerindeki etkisidir. Kuvvet itme ya da çekmenin herhangi biridir ve cisimlere kendi doğrultusunda bir hareket eğilimi kazandırır.

Dış bağlantılarDeğiştir