Grafoloji

el yazısının karakter tahlili olarak kullanıldığı çalışma sahası

Grafoloji, el yazısından karakter tahlili yapmaya çalışan bir çalışma sahası. Grafolojistlere göre, diğer davranış şekilleri gibi, el yazısı da insanın kişiliği hakkında bilgi vermektedir. Bu teori her şahsın belirli bir şahsiyet ve davranışlarında devamlılık göstereceğini kabul etmektedir.

El yazısının zaman ile değiştiği doğrudur. Hastalık, ruhî gerginlik gibi hallerde de el yazısı değişmektedir. Fakat şahsiyet üzerine ilmî bir çalışmanın yalnız bu teori üzerine kurulması mümkün değildir. Ama örneğin yıllar içinde saklanan defterler sayesinde el yazınızdaki ciddi değişikliklerin bir arada incelenebilmesi olanağı sayesinde neredeyse karakterden sağlık durumunuza kadar her şeyi öğrenebilirsiniz. En az bir yıllık yazılarınızın birlikte incelenmesi ile birlikte el yazınıza bakılarak check-up yapılması da mümkün olan incelemeler arasında yer alır. Bunların dışında henüz yazı yazmayı bilmeyecek kadar küçük yaşta olan çocukların yaptığı resimler ya da sadece çizgiler onun gelecekte nasıl yetenekleri olacağına dair de bilgiler vererek onların hayat içinde daha iyi yönlendirilmesine yardımcı olur.

Psikoloji ilmi içinde elyazısı ile karakterleri belirleme ve ölçme metotları henüz geliştirilmemiştir. Yine de elyazısı stiliyle şahsiyet arasındaki alakayı gösteren tecrübi sonuçlar mevcuttur. Bu bakımdan grafoloji, davranış ilminde son zamanlarda önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Yalnız yukarıda anlatılanlar adli (in. en:forensic) grafoloji için geçerli değildir. Adli grafoloji, bir imzanın asıl mı, kopya mı olduğunu veya iki ayrı belgenin aynı şahıs tarafından yazılıp yazılmadığı gibi konuları inceler. Bulduğu neticeler adli delil kabul edilir.

Gelişen 2. tür; dijital yazı karakteri bilimi

değiştir

Dahası artık elektronik ortamda, klavye veya başkasına ait bir daktilo ile yazılan yazılarda maalesef el yazısı yer almamakta olup, akla ilk gelen eğer aynı kişiyse yazım üslubu veya devamlı yapılan yazım hatalarına bakılmaya çalışılsa da, yeni geliştirilen kelime işlemci programları sayesinden yazılan hatalı kelimeler için daha doğru kelimeler kelime işlemci yazılımlar tarafından düzeltmeyi kolaylaştırdığı için, yazıyı yazan kişiyi analiz etmek için cümleleri nasıl kurduğuna bakılmalıdır.

Buna en basit örnek olayların anlatılış sırasına göre sıralı bir şekilde olayları anlatıyorsa tarafsızlık veya önceden planlamışlık yer alır ama olayın başından direkt olarak sonuç çıkarma çalışmaları varsa doğrudan kendini savunmaya geçtiği görülmektedir.

Yazı oluştururken ortaya çıkan harf varyasyonları, sayfa kenarı, kelime ve harfler arası boşluklar, satır eğimi, harf boyutları, kalem baskı derecesi(fulaj) vb. veriler incelenerek yazı sahibinin karakter özellikleri hakkında önemli sonuçlar elde edilir. Grafoloji günümüz dünyasında birçok farklı alanda insanları tanımak ve istenen niteliklere uygun kişileri saptamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.