Zil, Türk müziğinde ve diğer birçok Orta Doğu ülkesinin müzik kültüründe var olan bir usul vurma çalgısıdır. Yuvarlak biçimlidir ve genellikle pirinçten yapılır, ama imalatında başka alaşımlar da kullanılabilmektedir. Ortasında deriden ya da ipten yapılmış tutamaklar bulunur. Bu tutamaklarla iki zil birbirine çarpılarak çalınmaktadır. Oryantal müzik icrasında kullanılan küçük zillerin çapı 5 cm civarındadır. Ayrıca mehter müziğinde kullanılan çeşitli boylarda ziller de vardır.

Kahire'de, Han el-Halili çarşısında satılan bir çift zil.

Arap ülkelerinde Zil için sāgāt (صاجات) ya da zagat terimi kullanılmaktadır. Zile benzer bir başka çalgı da Tibetliler'in kullandığı tingşa adı verilen bir enstrümandır.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

  • Foreman, Kelly Marie. "Zills, the Idiophone of the Middle Eastern Belly Dancer: Their History, Pedagogy, Techniques of Playing, and Role in the Context of Bodily Expression" (1994). M.A. thesis. Kent, Ohio: Kent State University.