Veksilloloji

bayrakların tarihini, renklerini, sembollerini ve kullanımını araştıran bilimsel alan
Uluslararası Bayrakbilimciler Federasyonu'nun bayrağı

Veksilloloji veya Bayrakbilim bayrakların tarihini, renklerini, sembollerini ve kullanımını araştıran bilimsel alandır. Sözcüğün kökeni Latince "bayrak" anlamına gelen vexillum ile Yunanca'daki "araştırma, çalışma" eki olan -loji'ye dayanmaktadır.