Hungaroloji

Macar kültürünü inceleyen bir Etnografya dalı

Hungaroloji Anabilim Dalı, 09 Ocak 1935 tarihinde Atatürk'ün emriyle kurulmuştur. Hungaroloji Kürsüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşuyla birlikte açılan ilk 13 kürsü arasında yer alır. Kürsünün başına, yine Atatürk'ün isteğiyle Kürsü kurucusu ve hocası olarak ünlü Macar Türkolog ve kütüphanecisi Prof. Dr. László Rásonyi getirilir. Anabilim Dalı'nın esas amacı Türk-Macar ortak geçmişini araştırmak, Macar dilini, kültürünü, edebiyatını Türkiye'de tanıtmaktır. Anabilim Dalı'nda dört öğretim elemanı ve bir yabancı uzman görev yapmaktadır. Anabilim Dalı'nda lisans programına ek olarak lisansüstü program da yürütülmektedir.

Anabilim Dalı Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğun geliştirilmesindeki gayretleri nedeniyle iki kez (1992 ve 2001 yıllarında) Macaristan Cumhuriyeti tarafından Onur Beratı ile ödüllendirilmiştir.[1]

Hungaroloji Anabilim Dalından mezun olan kişilere Hungarolog unvanı verilir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Fatma Çalik Orhun, "Hungaroloji Enstitüsü" Atatürk Ansiklopedisi,https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/Hungaroloji_Enstit%C3%BCs%C3%BC 2 Mart 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.