Yönetim biçimlerine göre ülkeler listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu liste dünya üzerindeki ülkelerin yönetim biçimlerini listelenmektedir.

Ülkelerin listesiDüzenle

HaritaDüzenle

LejantDüzenle

 •   Başkanlık sistemli cumhuriyet: Devlet başkanı aynı zamanda olarak hükûmet başkanıdır ve yasama organından bağımsızdır
 •   Yarı başkanlık sistemli cumhuriyet: Devlet başkanının bazı yürütme yetkileri vardır ve yasama organından bağımsızdır; Kalan yürütme gücü, parlamentonun güvenine tabi olan hükûmete verilmiştir
 •   Yasama organı tarafından aday gösterilen veya seçilen bir yürütme başkanlığına sahip cumhuriyet: Cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükûmetin başıdır; cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bakanlıklar, parlamentonun güvenine tabi olabilir veya olmayabilir
 •   Sembolik bir cumhurbaşkanı bulunan parlamenter cumhuriyetler: Cumhurbaşkanı semboliktir; hükûmet parlamentonun güvenine tabidir
 •   Anayasal monarşi: Devletin başında gücünü diğer kurumlarla paylaşan hükümdar bulunur
 •   Anayasal parlamenter monarşi: Devletin başında sembolik hükümdar bulunur; hükûmet parlamentonun güvenine tabidir
 •   Mutlak monarşi: Devletin başında tüm yetkilere sahip mutlak hükümdar bulunur
 •   Tek parti devleti: Devlet başkanı sembolik ya da icracı olabilir; güç anayasal olarak tek bir siyasi harekete tabidir
 •   Mevcut rejime anayasal olarak tanımlanmış bir dayanak yok

Not: bu tablo de jure olarak yönetim biçimlerini gösterir, de facto demokrasi derecesini göstermez. Anayasal cumhuriyet olan birçok devlet pratikte otoriter devlet olarak yönetilmektedir.

CumhuriyetDüzenle

Başkanlık SistemleriDüzenle

Tam başkanlık sistemleriDüzenle

Başkanın parlamento ile bağlı olduğu başkanlık sistemleriDüzenle

Başkanın parlamento ile bağlı olduğu başkanlık sisteminin geçerli olduğu tek Avrupa ülkesi Belarus'dır.

Yarı başkanlık sistemiDüzenle

Yarı başkanlık sisteminin geçerli olduğu Avrupa ülkeleri, Fransa, Rusya, Portekiz, Hırvatistan ve Romanya'dır.

Doğrudan demokrasi-Parlamenter demokrasiDüzenle

Parlamenter cumhuriyetDüzenle

Avrupa ülkelerinin 25'i parlamenter cumhuriyet ile yönetilmektedir.

Karışık cumhuriyet sistemleriDüzenle

MonarşiDüzenle

Anayasal monarşiDüzenle

Parlamenter monarşiDüzenle

Avrupa ülkelerinin 9'u parlamenter monarşi ile yönetilmektedir.

Aktif olan hükümdarları ile anayasal monarşiDüzenle

Mutlak monarşiDüzenle

TeokrasiDüzenle

Tek parti rejimiDüzenle

Askerî diktatörlükDüzenle

Geçici hükûmetDüzenle

İç yönetim sistemiDüzenle

Federal devletlerDüzenle

Üniter devletDüzenle

Bölgesel devletDüzenle

Merkezi hükûmet, yetkilerinin bir kısmını bölgeye devretmiştir.

 •   Endonezya (33 il, 5 özel statülü il)
 •   İtalya (20 bölge, 5'i otonom)
 •   Fransa (27 bölge, 6'sı otonom)
 •   Hollanda (4 kurucu ülke)
 •   Çin (22 eyalet, 5 otonom bölge, 4 il düzeyinde belediye, 2 özel idari bölge)
 •   Filipinler (5 bölge ve 113 il ve bağımsız şehir, 16 otonom olmayan bölge)
 •   Portekiz (2 bölge)
 •   İspanya (17 özerk topluluk, 15 ortak rejim topluluğu, 1 bağımlı rejim topluluğu, 3 bağımlı il, 2 otonom şehir)
 •   Tanzanya (21 bölge)
 •   Ukrayna (24 oblast, 2 özel statülü şehir)
 •   Birleşik Krallık (4 kurucu ülke, 3 yetki devredilmiş yönetim)

KonfederasyonDüzenle