Eşitler arasında birinci

"Eşitlerin birincisi" anlamına gelen Latince deyim
(Primus inter pares sayfasından yönlendirildi)

Eşitler arasında birinci, aynı rütbe, makam veya mevkiye sahip kimseler arasında en kıdemli olanı belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Latince aynı anlama gelen primus inter pares teriminden türemiştir.

Bahsi geçen kişinin teknik anlamda diğerlerine eşit olduğunu ama diğerleri tarafından özel bir önem veya otoriteye layık görüldüğünü belirtir. Bazı durumlarda, grubun gayriresmî veya gizli lideri anlamında da kullanılır.

Kullanımına örnekler değiştir

Günümüzde İngiliz Milletler Cemiyeti'nin başbakanları, Avrupa Komisyonu'nun başkanları, Roma Katolik Kilisesi'nin Kardinalleri ve Doğu Ortodoks Kilisesi'nin Patrik'leri arasında hiyerarşiyi belirlemekte kullanılır. Ayrıca Roma İmparatorları tarafından, halkın gözündeki diktatör imajını silmek amacıyla Princep (vatandaşların birincisi) şeklinde kullanılmıştır.

Kaynakça değiştir