Patrik

Hıristiyanlıkta en yüksek rütbeli piskopos.

Patrik, Ortodoks Kilisesileri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Süryani Kilisesi ve diğer Doğu Kiliseleri'nde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli piskopos.

Yunancası πατριάρχης (patriarchis) olan patrik kelimesi πάτερ pater (peder) ve άρχων archon (lider) kelimelerinden türemiştir.

Patriğin yetkileri sadece kendi patriklik bölgesiyle sınırlıdır. Papa'nın tersine kendi patriklik bölgesi dışında ve bağımsız kiliseler üzerinde karar yetkisi yoktur. Bu bakımdan her ülkenin Ortodoks kilisesi kendi Sinod'unu seçer ve kendi başpiskoposunca idare edilir. Ortodoksluk bu yönüyle Katoliklik'ten farklıdır.

Patrikler değiştir

Dünya üzerinde Patrik unvanını taşıyan 21 başpiskopos bulunmaktadır bunlar:

 1. İstanbul Ekümenik Patriği
 2. Antakya Süryani Ortodoks Patriği
 3. İskenderiye Rum Ortodoks Patriği
 4. Antakya Rum Ortodoks Patriği
 5. Meryem Ana Türk Ortodoks Patriği
 6. Kudüs Rum Ortodoks Patriği
 7. Moskova Rus Ortodoks Patriği
 8. Belgrad-Karlofça Sırp Ortodoks Patriği
 9. Bükreş Rumen Ortodoks Patriği
 10. Sofya Bulgar Ortodoks Patriği
 11. Kudüs Gürcü Ortodoks Patriği
 12. İstanbul Gürcü Ortodoks Patriği
 13. Tiflis Gürcü Ortodoks Patriği
 14. Roma Latin Katolik Patriği (Papa)
 15. Ecmiyadzin Ermeni Apostolik Ortodoks Patriği
 16. Sis Ermeni Apostolik Oriental Ortodoks Patriği
 17. Kudus Ermeni Apostolik Oriental Ortodoks Patriği
 18. İstanbul Ermeni Apostolik Oriental Ortodoks Patriği
 19. İskenderiye Kıpti Oriental Ortodoks Patriği
 20. Adis Ababa Habeş Oriental Ortodoks Patriği
 21. Asmara Eritrea Oriental Ortodoks Patriği
 22. Kerala Hint Oriental Ortodoks Patriği olup,

Uniat kiliselerin (kendi ayin düzenlerini korumakla beraber papaya bağlı olan) 9 kilise'nin başı da Patrik unvanını kullanırlar.

 1. Alban Patriği
 2. Keldani Patriği
 3. Maruni Patriği
 4. Melkit Patriği
 5. Kıpti Katolik Patriği
 6. Süryani Katolik Patriği
 7. Malabar Katolik Patriği
 8. Ermeni Katolik Patriği
 9. Rum Katolik Patriği
 10. Gürcü Katolik Patriği

Nesturi olarak da bilinen ve bir kısmı katolikliği benimseyip Keldani adını alan Hristiyanların eski inançlarını koruyan grubuna Asuri adı verilir ve bu kilisenin başı da Patrik unvanını taşır.

 1. Doğu Asur Patriği

Toplam 28 Patrik'ten İskenderiye ve Roma patrikleri kendileri için Papa unvanını da kullanır.