Konsil

Hristiyanlıkta dinî veya idari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma amacıyla din adamlarının toplandığı kurul
(Sinod sayfasından yönlendirildi)

Konsil, Hristiyanlıkta dinî veya idari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma amacıyla din adamlarının toplandığı kurul. Terim Grekçe "toplantı", "kurul" anlamlarına gelen sinodos (σύνοδος) kelimesinin Latinceye geçmiş hâli concilium'dan türetilmiştir.

Ayrıca bakınızDüzenle