Yarı başkanlık sistemi

Yürütme gücünün halk tarafından seçilen devlet başkanı ile meclis güvenine dayanan hükûmet başkanı arasında paylaşılan yönetim biçimi

Yarı başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı özelliklerinin karışımıdır. Yürütme gücü halk tarafından seçilen devlet başkanı ile meclis güvenine dayanan hükûmet başkanı arasında paylaşılır. Fiili olarak ise yürütmenin başı devlet başkanıdır.

  Bir parlamentoya bağlı başkana sahip cumhuriyetler.
  Yarı başkanlık sistemli cumhuriyetler.
  Parlamenter meşrutî monarşiler (monark kişisel yetkiye sahip değil).
  Karma meşrutî monarşiler (monark kişisel yetkiye sahip ve genellikle parlamento zayıf).
  Yönetimle ilgili anayasal hükümlerin askıya alındığı ülkeler (örneğin darbe sonrası askeri diktatörlükler).
  Yukarıdaki sistemlerin hiçbirine uymayan ülkeler.

ÖzellikleriDüzenle

Yarı başkanlık sistemi bazı özellikleriyle başkanlık sistemine benzerken, parlamenter sistemle de benzerlikler taşır.

İki başlı yürütmeDüzenle

Yarı başkanlık sisteminde yürütme organı iki başlı olma özelliğine sahiptir. Bir tarafta devlet başkanı, diğer tarafta bakanlar kurulu bulunur. Bu özelliğiyle parlamenter sistem ile benzerlik taşır.

Seçim usûlüDüzenle

Yarı başkanlık sisteminde yürütme organının başlarından birisi olan devlet başkanı halk tarafından seçilir. Bu özelliğiyle başkanlık sistemi ile benzerlik taşır.

Yasamanın güveniDüzenle

Yarı başkanlık sisteminde yürütme organının bir kanadı olan hükûmet (bakanlar kurulu) yasama organına karşı sorumludur. Dolayısıyla, kabineyi güvensizlik oyuyla yasama organı görevden alabilir.

Uygulayan ülkelerDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle