Başbakan

hükûmetin başı, kabinenin başkanı

Başbakan, bir ülkedeki yürütme organı kurulun (hükûmetin) başkanına verilen ad. Her ülkede başbakan olmaz. Başbakanlar görevlerine seçimle gelir. Belçika, Danimarka, Japonya, Hollanda, Norveç, Malezya, İspanya, İsveç, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık gibi anayasal monarşi ile yönetilen ülkelerde olabileceği gibi Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, İrlanda, Portekiz, Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi cumhuriyetlerde de olabilir.

İngiliz Milletler Topluluğu Başbakanlar Konferansı, Londra, Birleşik Krallık. (Soldan sağa): W.L. Mackenzie King (Kanada), General Jan Smuts (Güney Afrika), Winston Churchill (Birleşik Krallık), Sn. Peter Fraser (Yeni Zelanda), Sn. John Curtin (Avustralya)

Türkiye'de 1920-2018 yılları arasında hükûmetin başı ve Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak görev yapan makamdı.

Ayrıca bakınız değiştir