Bakanlar Kurulu (Türkiye)

Bakanlar Kurulu, Hükûmet ya da Kabine Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın başkanlık ettiği ve tüm bakanların bir araya gelip kararlar aldığı kuruldur. Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren işlerden ve emri altında çalışanların yerine getirdikleri iş ve eylemlerden sorumludur. Kurul; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve 16 bakandan oluşur. Kurul kararlarını oy birliğiyle alır. Bakanlar anayasaya göre milletvekili olamamaktadır, eğer bir milletvekili bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

Bakanlar kurulu üyeleriDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle