Devlet Denetleme Kurulu

Devlet Denetleme Kurulu (kısaca DDK), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumudur. Üyelerini ve başkanını cumhurbaşkanı atar.

Devlet Denetleme Kurulu
Kuruluş 2 Temmuz 1981
Tür Denetleme Kurulu
Merkez Ankara

Görevi cumhurbaşkanının isteği üzerine, yargı organları dışındaki tüm kamu kuruluş ve kurumlarında, kamu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde ve kamuya yararlı derneklerde her türlü inceleme, araştırma ve denetlemelerde bulunmaktır.

KaynakçaDüzenle