Geçici hükûmet

Geçici hükûmet, geçiş hükûmeti veya seçim hükûmeti, terimi genellikle bir olağanüstü rejim sonrası meşru siyasal rejime geçmek için kurulmuş hükûmetler için kullanılmaktadır. Günümüzde rejim sıkıntısı yaşayan kaos ortamındaki bir ülkeyi kaostan çıkarmak için yapılacak bir seçime götürme işlevindedir. Yakın dönemde Bangladeş'te Begüm Halide Ziya hükûmetinin görev süresi dolarak ayrılması ve ardından çıkan istikrarsızlık sonucu Cumhurbaşkanının başkanlığında böyle bir hükûmet modeli 2,5 yıl yönetimde bulunmuştur (2006-2009).

Türkiye'de ilk seçim hükûmeti 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kuruldu.