Geçici hükûmet

Geçici hükûmet terimi genellikle bir olağanüstü rejim sonrası meşru siyasal rejime geçmek için kurulmuş hükûmetler için kullanılmaktadır. Günümüzde rejim sıkıntısı yaşayan kaos ortamındaki bir ülkeyi kaostan çıkarmak için yapılacak bir seçime götürme işlevindedir. Yakın dönemde Bangladeş'te Begüm Halide Ziya hükûmetinin görev süresi dolarak ayrılması ve ardından çıkan istikrarsızlık sonucu Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında böyle bir hükûmet modeli 2,5 yıl yönetimde bulunmuştur (2006-2009).