Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili savaş listesi

Vikimedya liste maddesi

Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili savaş listesi Osmanlı İmparatorluğu'nun katıldığı savaşların ve geçirdiği isyanların listesidir.

Listede toplamda 105 zafer, 33 Mağlubiyet, 13 Sonuçsuz savaş, 42 bastırılan isyan, 12 başarılı isyan vardır. Gözden kaçanlar, bir arada ele alınan savaşların ayrılarak düşünülmesi, ayrı düşünülenlerin birleşik sayılması, kaybedilen kuşatmaların mağlubiyet sayılması, 1302'den önce yapılan küçük çaplı savaşların dahil edilmesi, Kurtuluş Savaşı'nın dahil edilmemesi ya da yeni yapılan çalışmalarla yeni savaşlara veya var olan savaşların sonuçlarına dair farklı bulgulara ulaşılması ile bu sayılar değişiklik gösterebilir.

Yeşil Osmanlı Beyliği'nin/İmparatorluğu'nun kazandığı savaşlar.
Sarı Osmanlı Beyliği'nin/İmparatorluğu'nun bastırdığı isyanlar.
Mor İki tarafın da sonuç alamadığı savaşlar ya da başarısız geçen kuşatmalar.
Turuncu Osmanlı Beyliği'nin/İmparatorluğu'nun bastıramadığı isyanlar.
Kırmızı Osmanlı Beyliği'nin/İmparatorluğu'nun kaybettiği savaşlar.

Kuruluş dönemi (1299-1453)Düzenle

Dönemin

Padişahı

Tarih Savaş İmzalanan

Antlaşma

Düşman

Devlet

Sonuç
I. Osman 1302 Koyunhisar (Bapheus) Savaşı Bizans İmparatorluğu Osmanlı zaferi
1303 Dimbos Savaşı   Bizans İmparatorluğu Osmanlı zaferi
1308 Karahisar (Trikokiya) Kuşatması   Bizans İmparatorluğu Osmanlı zaferi
1313-1315 Sakarya Nehri vadisinde çeşitli fetihler

(Lefke, Mekece, Akhisar, Geyve, Gölpazarı

ve Leblebici kaleleri)

  Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
Orhan Gazi 1321-1326 Marmara bölgesinde çeşitli fetihler

(Mudanya, Yalova, Akyazı, Mudurnu,

Pazaryeri, Sapanca, Kandıra, Samandıra)

  Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1326 Bursa Kuşatması (Bursa'nın Fethi)   Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1329 Eskihisar (Palekanon) Savaşı   Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1331 Nicea Kuşatması (İznik'in Fethi)   Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1337 İzmit Kuşatması (İzmit'in Fethi)   Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1341-1347 Bizans İç Savaşı
1354 Ankara'nın Osmanlı himayesine girişi Osmanlı Zaferi
1353

dolayları

I. ve II. Gelibolu Savaşları (Gelibolu'nun Fethi)   Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1361 Sazlıdere Savaşı (Edirne'nin Fethi)   Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
I. Murad 1361-1364 Batı Trakya'da çeşitli fetihler Osmanlı Zaferi
1364 Sırpsındığı Savaşı   Sırp İmparatorluğu
  İkinci Bulgar İmparatorluğu

  Eflak Prensliği
  Bosna Krallığı
  Macaristan Krallığı

Osmanlı Zaferi
1371 Çirmen Savaşı   Sırbistan Prensliği Osmanlı Zaferi
 • Makedonya'daki Sırp Prensleri,
  Bulgar Kralı ve Bizans İmparatoru
  bölgedeki Osmanlı hakimiyetini tanıdılar.
  Böylece Osmanlı Devleti'nin
  Balkanlar'daki fetihleri kolaylaştı.
1373–1379 Bizans İç Savaşı
1383-1394 I. Selanik Kuşatması (Selanik'in İlk Fethi)   Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1386/87 Ploşnik Muharebesi   Sırbistan Prensliği
  Bosna Krallığı
Sırp-Boşnak Zaferi
1388 Bileća Muharebesi   Bosna Krallığı Boşnak Zaferi
1389 I. Kosova Muharebesi   Moravyalı Sırbistan
  Sırp asillerinden Brankoviç ailesi
  Bosna Krallığı
  Hospitalier Şövalyeleri
  Arnavut asillerinden Muzaka ailesi
Osmanlı Zaferi
1389 Kadı Burhaneddin'in Kırşehir'i alması Kadı Burhaneddin Devleti Kadı Burhaneddin Zaferi
I. Bayezid 1390-91 I. Bayezid'in Anadolu Seferi
 • Saruhanoğulları'nın İlgası
 • Aydınoğlulları'nın İlgası
 • Germiyanoğulları'nın İlgası
 • Menteşeoğulları'nın İlgası
 • Ladik'in İlgası
 • Hamitoğulları'nın İlgası
 • Karamanoğulları'nın İlgası
 • Tekeoğulları'nın İlgası
 • İsfandiyaroğulları'nın İlgası
 • Alaşehir Kuşatması (Alaşehir'in Fethi)
  Bizans İmparatorluğu Karamanoğulları

Saruhanoğulları

Aydınoğulları

Germiyanoğulları

Menteşeoğulları

Ladik

Hamitoğulları

Tekeoğulları

İsfandiyaroğulları

Osmanlı Zaferi
1391-1392 Kadı Burhaneddin üzerine sefer Kadı Burhaneddin Devleti Sonuçsuz
1391 I. İstanbul Kuşatması   Bizans İmparatorluğu Sonuçsuz
 • Karamanoğulları doğu bölgelerinde
  hakimiyeti yeniden sağladı.
1395 Niğbolu Muharebesi   Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

  Fransa

  Macaristan Krallığı

  Eflak Prensliği[1]
  Hospitalier Şövalyeleri
  Venedik
  Ceneviz
  İkinci Bulgar İmparatorluğu[2]
  Lehistan Krallığı
  Kastilya Krallığı
  Aragon Krallığı
  Portekiz Krallığı
  Navarra Krallığı
  Töton Şövalyeleri
  Bizans İmparatorluğu

Osmanlı Zaferi
1397-1402 II. İstanbul Kuşatması   Bizans İmparatorluğu Sonuçsuz
1397 Karamanoğulları Seferi   Karamanoğulları Osmanlı Zaferi
1398 Kadı Burhaneddin Devletinin İlhakı Kadı Burhaneddin Devleti Osmanlı Zaferi
 • Tokat, Niksar ve Kayseri Osmanlı hakimiyetine girdi.
1402 Ankara Muharebesi   Timurlular Timurlular Zaferi
 • Timurlular eski Anadolu beyliklerini
  tekrar oluşturdu.
 • Osmanlı Devleti Bayezid'in dört oğlu arasında taht
  kavgaları sürecine girdi,
  Fetret Devri başladı.
I. Mehmed 1402-1413 Fetret Devri Savaşları
1411 III. İstanbul Kuşatması   Bizans İmparatorluğu Sonuçsuz
1416 Osmanlı-Venedik deniz savaşı

(Osmanlı'nın ilk deniz savaşı)

Osmanlı-Venedik Antlaşması   Venedik Venedik Zaferi
1416 Rumeli Seferi
 • Eflak Seferi
 • Akçahisar ve Avlonya'nın Fethi
  Eflak Prensliği

Arnavutlar

Osmanlı Zaferi
1416 Anadolu Seferi
 • Saruhanoğulları'nın İlgası
 • İsfandiyaroğulları'nın İlgası
 • Samsun'un ilgası
Saruhanoğulları

İsfandiyaroğulları

Osmanlı Zaferi
1416-1420 Şeyh Bedreddin İsyanı İsyan bastırıldı
1420 (?) II. Anadolu Seferi
 • Tekeoğulları'nın İlgası
  Tekeoğulları Osmanlı Zaferi
1421 Düzmece Mustafa İsyanı II. Murad'ın Zaferi
II. Murad 1421 Karamanoğulları'nın

Isparta ve Burdur Kuşatması

  Karamanoğulları

Germiyanoğulları

Karamanoğulları Zaferi
1421 Kubatoğulları'nın

Samsun ve Ordu'yu Kuşatması

Kubatoğulları Kubadoğulları Zaferi
1422 IV. İstanbul Kuşatması   Bizans İmparatorluğu Sonuçsuz
1423 Karamanoğulları Seferi   Karamanoğulları

Germiyanoğulları

İsfandiyaroğulları

Osmanlı Zaferi
1423 Menteşeoğulları ve Aydınoğulları'nın İlhakı Menteşeoğulları

Aydınoğulları

Osmanlı Zaferi
1422-1430 II. Selanik Kuşatması (Selanik'in İkinci Fethi)   Bizans İmparatorluğu

  Venedik

Osmanlı Zaferi
1422-1430 II. Selanik Kuşatması (Selanik'in İkinci Fethi)   Bizans İmparatorluğu

  Venedik

Osmanlı Zaferi
1426-1428 Osmanlı-Macar Savaşı   Macaristan Krallığı Osmanlı Zaferi
1428 Kubatoğulları'nın İlhakı Kubatoğulları Osmanlı Zaferi
1430 Germiyanoğulları'nın İlhakı Germiyanoğulları Osmanlı Zaferi
1432-1436 Arnavut İsyanları Arnavutlar Osmanlı Zaferi
1433-1435 Karamanoğulları ile savaş   Karamanoğulları Osmanlı Zaferi
1437 Karamanoğulları ile savaş   Karamanoğulları Osmanlı Zaferi
1437-1444 Osmanlı-Macar Savaşı Edirne-Segedin Antlaşması   Macaristan Krallığı
  Lehistan Krallığı
  Sırbistan Prensliği
  Eflak Prensliği
  Transilvanya
  Litvanya Büyük Dükalığı
  Papalık Devleti
Haçlı Zaferi
1443-1468 Osmanlı-Arnavut Savaşları   Leş Birliği Arnavut Zaferleri
1444 Varna Savaşı   Lehistan Krallığı
  Macaristan Krallığı
  Eflak Prensliği
  Transilvanya
  Boğdan Prensliği
  Litvanya Büyük Dükalığı
  Bulgaristan
  Papalık Devleti
  Hırvatistan Krallığı
  Töton Şövalyeleri
Osmanlı Zaferi
1444 Karamanoğulları Seferi   Karamanoğulları Osmanlı Zaferi
1446 Buçuktepe İsyanı[3] İsyan bastırıldı
1448 II. Kosova Savaşı   Macaristan Krallığı
  Eflak Prensliği
  Polonya Krallığı
  Boğdan Prensliği
Osmanlı Zaferi

Yükselme dönemi (1453-1606)Düzenle

Dönemin

Padişahı

Tarih Savaş İmzalanan

Antlaşma

Düşman

Devlet

Sonuç
II. Mehmed 1453 V. İstanbul Kuşatması (İstanbul'un Fethi)   Bizans İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1455 Boğdan Seferi   Boğdan Prensliği Osmanlı Zaferi
1454-1457 Sırbistan Seferi   Sırp Despotluğu Osmanlı Zaferi
1459 Semendire Kuşatması   Sırp Despotluğu Osmanlı Zaferi
1460 Mora Seferi   Mora Despotluğu Osmanlı Zaferi
1461 İsfanidyaroğulları'nın İlhakı İsfandiyaroğulları Osmanlı Zaferi
1461 Trabzon Kuşatması (Trabzon'un Fethi)   Trabzon İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1462 Eflak Seferi   Eflak Voyvodalığı Osmanlı Zaferi
1463–1479 Osmanlı-Venedik Savaşı   Venedik Osmanlı Zaferi
1463-1483 Bosna Seferleri   Bosna Krallığı Osmanlı Zaferi
1466-1468 Konya Seferi   Karamanoğulları Osmanlı Zaferi
1473 Otlukbeli Muharebesi   Akkoyunlular Osmanlı Zaferi
1474 İçel Seferi   Karamanoğulları Osmanlı Zaferi
1475 Kırım Seferi   Kırım Hanlığı Osmanlı Zaferi
1478-1479 Arnavutluk Seferi Osmanlı-Venedik Antlaşması   Venedik

Zeta Prensliği

Osmanlı Zaferi
1480 İtalya Seferi   Napoli Krallığı
  Aragon Krallığı
  Macaristan Krallığı
  Papalık Devleti
Sonuçsuz
1481 Cem Sultan & Bayezid Mücadelesi II. Bayezid'in Zaferi
II. Bayezid 1484 Akkirman Seferi   Boğdan Prensliği Osmanlı Zaferi
1485-1491 Osmanlı-Memlük Savaşı   Memlûk Sultanlığı Sonuçsuz
1493 Krbava Muharebesi Macaristan KrallığıHırvatistan Krallığı Osmanlı Zaferi
1499-1503 Osmanlı-Venedik Savaşı   Venedik
  İspanya
Osmanlı Zaferi
1511 Şahkulu İsyanı İsyan bastırıldı
I. Selim 1514 Çaldıran Muharebesi   Safeviler Osmanlı Zaferi
1515 Turnadağ Muharebesi   Memlûk Sultanlığı
 • Dulkadiroğulları
Osmanlı Zaferi
1516 Koçhisar Muharebesi   Safeviler Osmanlı Zaferi
1516-1517 Osmanlı-Memlük Savaşı   Memlûk Sultanlığı Osmanlı Zaferi
 • Memlük Sultanlığı ilhak edildi.
 • Halep, Şam, Kahire, Mekke ve
  Medine başta olmak üzere tüm
  Doğu Akdeniz, Mısır ve Hicaz toprakları
  Osmanlı'nın eline geçti.
 • Hilafet Abbasi soyundan Osmanoğullarına geçti.
I. Süleyman 1521 Mastaba Muharebesi (İsyanı) İsyan bastırıldı
1521 I. Macar Seferi (Belgrad Seferi)   Macaristan Krallığı Osmanlı Zaferi
1522-1523 Rodos Kuşatması   Hospitalier Şövalyeleri Osmanlı Zaferi
1524 Hain Ahmed Paşa İsyanı İsyan bastırıldı
1526 II. Macar Seferi

(Mohaç Meydan Muharebesi)

  Macaristan Krallığı Osmanlı Zaferi
1526 Baba Zünnun İsyanı İsyan bastırıldı
1527 Kalender Çelebi İsyanı İsyan bastırıldı
1529-1533 I. Osmanlı-Habsburg Savaşı   Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Sonuçsuz
Büyük Alman Seferi (1532-1533) İstanbul Antlaşması   Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1533-1536 Irakeyn Seferi   Safeviler Osmanlı Zaferi
1534-1535 Tunus'un İlhakı Kutsal İttifak:
  Venedik Cumhuriyeti
  İspanyol İmparatorluğu
  Papalık Devleti
  Ceneviz Cumhuriyeti
  Malta Şövalyeleri
Osmanlı Zaferi
1537-1540 Osmanlı-Venedik Savaşı Kutsal İttifak:
  Venedik Cumhuriyeti
  İspanyol İmparatorluğu
  Papalık Devleti
  Ceneviz Cumhuriyeti
  Malta Şövalyeleri
Osmanlı Zaferi
1538 Karaboğdan Seferi   Boğdan Prensliği Osmanlı Zaferi
1538-1563 Osmanlı-Portekiz Çatışmaları
 • Yemenin İlhakı (1538)
Portekiz

Tâhiriler

Osmanlı Zaferi
1540-1547 II. Osmanlı-Habsburg Savaşı İstanbul Antlaşması   Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Osmanlı Zaferi

(Girolata ve Alborán Deniz Muharebeleri Osmanlı

yenilgisi ile sonuçlandı)

1548-1549 İran Seferi   Safeviler
 • Şirvanşahlar
Osmanlı Zaferi
1551-1562 III. Osmanlı-Habsburg Savaşı İstanbul Antlaşması   Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

  Venedik Cumhuriyeti
  Papalık Devleti
  Ceneviz Cumhuriyeti
  Malta Şövalyeleri

Osmanlı-Fransız Zaferi

(Malta Kuşatması

Sonuçsuz)

1553-1555 İran Seferi Amasya Antlaşması   Safeviler Osmanlı Zaferi
1555-1585 Sudan Seferleri Funj Sultanlığı Osmanlı Zaferi
 • 1585'te Dongola'ya kadar ilerleyen
  Osmanlılar burada yenildi ve
  3. Nil şelalesi Osmanlı'nın en güney
  sınırı oldu.
1565 II. Malta Kuşatması   Malta Şövalyeleri

  İspanyol İmparatorluğu

Sonuçsuz
1566 Zigetvar Kuşatması   Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
II. Selim 1566 Sakız Adası'nın Fethi   Ceneviz Cumhuriyeti Osmanlı Zaferi
1568 Yemen İsyanı İsyan bastırıldı
1568-1570 Astrahan Seferi Rus Çarlığı Rus Zaferi
1570-1573 Osmanlı-Venedik Savaşı (1570-1573)
 • Kıbrıs'ın Fethi
 • Dalmaçya'nın Fethi
 • İnebahtı Deniz Muharebesi
  Venedik Cumhuriyeti
  İspanya Krallığı
  Papalık Devleti
  Ceneviz Cumhuriyeti
  Savoya Dükalığı
  Malta Şövalyeleri
Osmanlı Zaferi

(İnebahtı'da İttifak Zaferi)

1573-1574 Tunus Seferi   İspanyol İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
III. Murad 1578 Fas Seferi (Vadisseyl Muharebesi)   Portekiz İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı Ferhat Paşa Antlaşması   Safeviler Osmanlı Zaferi
 • Osmanlılar doğuda en geniş sınırlarına ulaştı.
1580-1589 Osmanlı-Portekiz Çatışmaları
 • Maskat'ın Osmanlılarca İlhakı (1581)
 • Doğu Afrika sahillerinin Osmanlılarca İlhakı (1583)
 • Maskat'ın Portekizlilerce Yeniden İlhakı (1588)
 • Doğu Afrika sahillerinin Portekzililerce Yeniden İlhakı (1589)
1589 Beylerbeyi Vakası İsyan başarılı oldu.
III. Mehmed 1593–1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı
 • Estargon Kuşatması (1595)
 • Eflak Seferi (1595)
 • Eğri Kalesi'nin Fethi (1596)
 • Haçova Muharebesi (1596)
 • Kanije Savunması (1601)
Zitvatorok Antlaşması   Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Osmanlı Zaferi
1598 Karayazıcı İsyanı İsyan bastırıldı
1598 I. Tarnovo İsyanı İsyan bastırıldı

Duraklama dönemi (1606-1699)Düzenle

Dönemin

Padişahı

Dönemin

Söz Sahibi

Sultan veya

Sadrazamı

Tarih Savaş İmzalanan

Antlaşma

Düşman

Devlet

Sonuç
I. Ahmed Kösem Sultan

(1605-1632)

1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşı Nasuh Paşa Antlaşması

Serav Antlaşması

  Safeviler Safevi Zaferi
 • Osmanlı Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı toprakları geri verdi.
1605-1607 Canboladoğlu İsyanı İsyan bastırıldı
II. Osman 1620 İtalya ve Akdeniz seferi Osmanlı Zaferi
1620–1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı Hotin Antlaşması   Lehistan-Litvanya Birliği
  Boğdan Beyliği
Sonuçsuz
1624-1632 Haile-i Osmaniye ve Abaza İsyanları İsyanlar bastırıldı
IV. Murad 1627 İzlanda Seferi Garp Ocakları Zaferi
1628-1635 Yemen Zeydi İsyanları İsyan başarılı oldu.
 • Yemen Bağımsızlığını kazandı.
1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı
 • Revan Seferi
 • Bağdat Seferi
Kasr-ı Şirin Antlaşması   Safeviler Osmanlı Zaferi
IV. Murad'ın idareyi

ele alışı

(1632-1640)

1633 Lübnan Maanoğlu Ayaklanması İsyan bastırıldı
İbrahim Kösem Sultan

(1640-1651)

1645-1669 Girit Savaşı   Venedik Cumhuriyeti
 Malta Şövalyeleri
  Papalık Devleti
  Fransa Krallığı
Osmanlı Zaferi
1647 Varvar Ali Paşa İsyanı İsyan bastırıldı
IV. Mehmed Turhan Sultan

(1651-1656)

1648 Atmeydanı Vakası İsyan bastırıldı
1656 Vaka-i Vakvakiye İsyan başarılı oldu.
Köprülüler

Dönemi

(1656-1683)

1663–1664 Osmanlı-Avusturya Savaşı
 • Uyvar'ın Fethi
Vasvar Antlaşması   Avusturya Arşidüklüğü

  Macaristan Krallığı
  Erdel Prensliği
  Hırvatlar
  Moravya

Osmanlı Zaferi
1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı Bucaş Antlaşması

İzvança Antlaşması

  Lehistan-Litvanya Birliği
  Eflak Prensliği
  Çanenko Kazakları
Osmanlı Zaferi
1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı Bahçesaray Antlaşması   Rusya Çarlığı Osmanlı Zaferi
IV. Mehmed

(son dört yılı)

II. Süleyman

II. Ahmed

II. Mustafa

1683–1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları Karlofça Antlaşması

İstanbul Antlaşması(Sadece Rusya ile)

Kutsal İttifak:

  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu
  Lehistan-Litvanya Birliği
  Rus Çarlığı
  Venedik Cumhuriyeti
  Malta Krallığı
  Papalık Devleti

İttifak Zaferi
1686 II. Tarnovo İsyanı İsyan bastırıldı
1688 Chiprovtsi İsyanı İsyan bastırıldı
1689 Karpoş İsyanı İsyan bastırıldı

Gerileme dönemi (1699-1792)Düzenle

Dönemin

Padişahı

Tarih Savaş İmzalanan

Antlaşma

Düşman

Devlet

Sonuç
II. Mustafa 1703 Edirne Vakası İsyan başarılı oldu.
III. Ahmed 1700–1721 Büyük Kuzey Savaşı Prut Antlaşması   Rusya Çarlığı
  Kazak Hetmanlığı (Ivan Skoropadski)
  Boğdan Prensliği
Osmanlı Zaferi
1714–1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı Pasarofça Antlaşması   Avusturya Arşidüklüğü (1716'dan itibaren)
  Venedik Cumhuriyeti
  İspanya[4]
Avusturya Zaferi

(Venedik'e karşı

Osmanlı Zaferi)

1723-1727 Osmanlı-Safevi Savaşı Hemedan Antlaşması   Safeviler Safevilere karşı Osmanlı Zaferi

Hotaklara karşı Hotak zaferi

1730 Patrona Halil İsyanı İsyan başarılı oldu.
I. Mahmud 1730-1732 Osmanlı-Safevi Savaşı Ahmet Paşa Antlaşması   Safeviler Osmanlı Zaferi
1735-1736 Osmanlı-Afşar Savaşı İstanbul Antlaşması   Afşarlar Afşar Zaferi
1735–1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı Belgrad Antlaşması   Rusya Çarlığı

  Avusturya Arşidüklüğü

Osmanlı Zaferi
1742-1746 Osmanlı-İran Savaşı Kerden Antlaşması   Afşarlar Sonuçsuz
III. Mustafa 1768–1774 Osmanlı-Rus Savaşı Küçük Kaynarca Antlaşması   Rus İmparatorluğu

  Yunan isyancılar
  Kartli-Kaheti Krallığı
  İmereti Krallığı

Rus Zaferi
I. Abdülhamid 1775-1779 Osmanlı-İran Savaşı

(Basra Savaşı)

  Zend Hanedanı Sonuçsuz
I. Abdülhamid

(son iki yılı)

III. Selim

1787–1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı Ziştovi Antlaşması   Avusturya Arşidüklüğü Sonuçsuz
1787–1792 Osmanlı-Rus Savaşı Yaş Antlaşması   Rus İmparatorluğu Rus Zaferi

Dağılma dönemi (1792-1922)Düzenle

Dönemin

Padişahı

Dönemin

Hükümeti

Tarih Savaş İmzalanan

Antlaşma

Düşman

Devlet

Sonuç
III. Selim 1798-1801 Fransa'nın Mısır Seferi El-Ariş Antlaşması (1801)

Paris Barış Senedi (1801)

Paris Antlaşması (1802)

  Fransa Cumhuriyeti Osmanlı Zaferi
1801-1805 I. Berberi Savaşı Trablus Antlaşması (1795)

Tunus Antlaşması (1797)

  Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Zaferi

(Osmanlı'ya bağlı

Cezayir korsanlarına karşı)

1803-1807 Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı İsyan başarılı oldu.
 • Kavalalı Mehmed Ali Paşa Mısır'ı ele geçirdi.
1803 Suliot İsyanı İsyan bastırıldı
1804–1813 Birinci Sırp İsyanı İsyan bastırıldı
1805 Selimiye Camii Vakası İsyan başarılı oldu.
1806 II. Edirne Vakası İsyan başarılı oldu.
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı Bükreş Antlaşması   Rus İmparatorluğu

  Megrelya Prensliği
  Abhazya Prensliği
  Boğdan
  Eflak
  Karadağ Prensliği
  Guria Prensliği
  Devrimci Sırbistan

Rus Zaferi
1807 Kabakçı Mustafa İsyanı (Vaka-yı Selimiye) İsyan başarılı oldu.
1807-1809 Osmanlı-İngiliz Savaşı Kale-i Sultaniye Antlaşması   Büyük Britanya İmparatorluğu Sonuçsuz
II. Mahmud 1808 Alemdar Vakası İsyan başarılı oldu.
1811-1818 Osmanlı-Suudi Savaşları   Diriye Emirliği Osmanlı Zaferi
1815 II. Berberi Savaşı   Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Zaferi

(Osmanlı'ya bağlı

Cezayir korsanlarına karşı)

1815–1817 İkinci Sırp İsyanı   Sırp isyancılar İsyan başarılı oldu.
 • Özerk Sırp Prensliği

kuruldu

1816 Cezayir Bombardımanı Büyük Britanya

Hollanda

Britanya-Hollanda Zaferi

(Osmanlı'ya bağlı

Cezayir korsanlarına karşı)

1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı Erzurum Antlaşması   Kaçar Hanedanı İran Zaferi
1821 Eflak İsyanı
1821–1829 Yunan İsyanı İstanbul Antlaşması 1822 öncesi:
  Filiki Eterya
  Yunan Devrimciler
  Kutsal Birlik

1822 sonrası:
  Hellen Cumhuriyeti

İsyan başarılı oldu.
 • Yunanistan bağımsızlığını

kazandı

1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşı Edirne Antlaşması   Rus İmparatorluğu
Destekleyen
  Fransa
  Birleşik Krallık
Rus Zaferi
1829-1830 Atçalı Kel Mehmet Efe İsyanı İsyan bastırıldı
1830 Cezayir'in İşgali   Fransa Krallığı Fransız Zaferi
1831–1832 Boşnak İsyanı İsyan bastırıldı
1831-1833 I. Osmanlı-Mısır Savaşı Hünkâr İskelesi Antlaşması

(Rusya ile)

Kütahya Antlaşması

  Mısır Hidivliği

(Kavalalı Mehmed Ali Paşa)

Mısır Zaferi
1833–1839 Arnavut İsyanları İsyanlar bastırıldı
1834 Filistin Arap İsyanı İsyan bastırıldı
1838 Dürzi İsyanı İsyan bastırıldı
Abdülmecid 1839-1841 II. Osmanlı-Mısır Savaşı Londra Antlaşması   Mısır Hidivliği
  Fransa Krallığı
  İspanya Krallığı
Osmanlı Zaferi
1843–1844 Arnavut İsyanı İsyan bastırıldı
1847 Arnavut İsyanı İsyan bastırıldı
1848 Eflak Devrimi
1853–1856 Kırım Savaşı Paris Antlaşması   Rus İmparatorluğu İttifak Zaferi
1858 I. Karadağ Harekatı (Grahovac Muharebesi) Karadağ Karadağ Zaferi
Abdülaziz 1861-1862 II. Karadağ Harekatı Karadağ Osmanlı Zaferi
1866–1869 Girit İsyanı İsyan bastırıldı
1876 Kresna-Razlık Ayaklanması İsyan bastırıldı
II. Abdülhamid 1877–1878 93 Harbi (1877-1878) Ayastefanos Antlaşması (1878)

Berlin Antlaşması (1878)

  Rus İmparatorluğu
  Romanya
  Sırbistan
  Bulgar Gönüllüler
  Karadağ
Rus Zaferi
1878 Avusturya-Macaristan'ın Bosna-Hersek'i İşgali   Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Avusturya Zaferi
1894 I. Sason İsyanı İsyan bastırıldı
1895-1896 Zeytun İsyanı İsyan bastırıldı
1897 30 Gün Savaşı (Dömeke Meydan Muharebesi) İstanbul Antlaşması   Yunanistan Krallığı Osmanlı Zaferi

(Diplomatik Yunan Zaferi)

1903 Ilinden İsyanı İsyan bastırıldı
1904 II. Sason İsyanı İsyan bastırıldı
1904–1908 Makedonya İsyanı İsyan bastırıldı
1909 31 Mart Vakası İsyan bastırıldı
V. Mehmed II. Meşrutiyet

Dönemi

1909-1910 Havran Dürzi İsyanı İsyan bastırıldı
1910 Arnavut İsyanı İsyan bastırıldı
1911–1912 Trablusgarp Savaşı Uşi Antlaşması   İtalya Krallığı İtalyan Zaferi
 • Libya ve 12 Adalar Osmanlı hakimiyetinden çıktı.
1912–1913 I. Balkan Savaşı Londra Antlaşması Balkan Birliği:
  Bulgaristan
  Sırbistan
  Yunanistan
  Karadağ
Balkan Birliği Zaferi
 • Osmanlı Midye-Enez hattına
  kadar geri çekildi ve Avrupa'dan
  büyük ölçüde çıkarıldı.
1913 Bab-ı Ali Baskını
İttihat ve Terakki

Yönetimi

1913 II. Balkan Savaşı İstanbul Antlaşması

Atina Antlaşması

(Yunanistan ile)

  Bulgaristan Osmanlı Zaferi
 • Osmanlı Edirne'yi geri aldı.
1914-1918 I. Dünya Savaşı Erzincan Mütarekesi (1917)

Brest Litovsk Antlaşması (1917)

Batum Antlaşması (1918)

Mondros Ateşkes Antlaşması (1918)

İtilaf Devletleri:

  Fransa
  Britanya İmparatorluğu
  Rusya (1914–17)
  İtalya (1915–18)
  ABD (1917–18)
  Romanya (1916–18)
  Japonya
  Sırbistan
  Belçika
  Yunanistan (1917–18)
  Portekiz (1916–18)
  Karadağ (1914–16)
...ve diğerleri

İtilaf Devletleri Zaferi
VI. Mehmed Meclis-i Mebusan

(1918-1920)

Dönemi

1918-1920 Azeri-Ermeni Savaşı Sadece Bakü Muharebesi:   Birleşik Krallık
  Merkezi Hazar Diktatörlüğü
Azerbaycan Zaferi
1920 İngilizlerin Meclis-i Mebusan'ı feshi
TBMM

(1920-1923)

Dönemi

1919–1923 Türk Kurtuluş Savaşı Sevr Antlaşması (1920)

Lozan Antlaşması (1923)

  Yunanistan
  Ermenistan (1920)
  Fransız İmparatorluğu
(1921'e dek)

  Britanya İmparatorluğu
(1923'e dek)

  İstanbul Hükûmeti

  ABD (deniz harekâtı, 1922)[Not 1][9]

Ayrılıkçılar

  Rum isyancılar
  Kürt isyancılar
  Ermeni İntikam Alayı
  Süryani isyancılar[10]

Düzenli Ordu Karşıtları

  Kuvâ-yi Seyyâre (1920-21)
  Demirci Mehmet Efe'nin isyancıları (1920)

Türk Zaferi
 1. ^ The Crusades and the military orders: expanding the frontiers of latin christianity; Zsolt Hunyadi page 226
 2. ^ Valeriia Fol, Bulgaria: History Retold in Brief, (Riga, 1999), 103.
 3. ^ "buçuktepe isyanyanı". 15 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2022. 
 4. ^ Cesáreo Fernández Duro, Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y de León, Est. tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1902, Vol. VI, p. 118
 5. ^ a b c d Western Society for French History. Meeting: Proceedings of the ... Annual Meeting of the Western Society for French History, New Mexico State University Press, 1996, sayfa 206 17 Eylül 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
 6. ^ Briton Cooper Busch: Mudros to Lausanne: Britain's Frontier in West Asia, 1918-1923, SUNY Press, 1976, ISBN 0-87395-265-0, sayfa 216 8 Haziran 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
 7. ^ "British Indian troops attacked by Turks; thirty wounded and British officer captured-- Warships' guns drive enemy back 3 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.," New York Times (June 18, 1920).
 8. ^ "Allies occupy Constantinople; seize ministries; Turkish and British Indian soldiers killed in a clash at the War Office 3 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.," New York Times (March 18, 1920).
 9. ^ "ABD "Türkiye'nin paylaşılması"nda nasıl rol almıştı". Odatv. 19 Mart 2014. 9 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2016. 
 10. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2020. 


Kaynak hatası: <ref> "Not" adında grup ana etiketi bulunuyor, ancak <references group="Not"/> etiketinin karşılığı bulunamadı (Bkz: Kaynak gösterme)