Meclis-i Mebûsan

Meclis-i Mebûsan (Osmanlı Türkçesiمجلس مبعوثان), Osmanlı İmparatorluğu'nda, 23 Aralık 1876 tarihli Anayasa'ya (Kanuni Esasi) göre kurulmuş ve I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organıdır. Seçilmiş parlamenterlerden oluşmakta ve padişah tarafından atanan (daha az sayıdaki) üst kamara üyelerinin oluşturduğu Seçkinler Meclisi (Ayan Meclisi) ile birlikte, Genel Parlamentoyu (Meclis-i Umûmî) oluşturmaktaydı.

Meclis-i Mebûsan
Osmanlı Devlet Arması
Tür
Tür
Meclis-i Umûmînin alt kanadı
Tarih
Kuruluş 23 Aralık 1876
23 Temmuz 1908
Dağılış 14 Şubat 1878
11 Nisan 1920
Önceki Divan-ı Hümayun
Sonraki Büyük Millet Meclisi
Yapı
Siyasi gruplar
İttihat ve Terakki Fırkası
Ahrar Fırkası
Taşnak
Felâh-ı Vatan Grubu
Seçimler
Son seçim
18 Aralık 1919
Toplantı yeri
Cemile Sultan Sarayı
İstanbul
Anayasa
Kanun-i Esasi
Meclisin açılış töreni, Dolmabahçe Sarayı, 1876
Meclisin Çırağan Sarayındaki toplantı salonu, 1877
Meclisin açılışı, 1876

Parlamenterler Meclisi (Meclis-i Mebûsan) 7 dönemde faaliyet göstermiştir:

23 Nisan 1920’de Ankara'da Büyük Millet Meclisi faaliyetlerine başladı.

Ayrıca bakınızDüzenle

Mebusan MarşıDüzenle

Mehmet Zati Bey (Arca) tarafından bestelenmiş olan marş, Meclis-i Mebûsan’ın 1909’da tekrar açılışında çalınarak kaydedilmiştir. Marşın sözleri hem 1908’de gerçekleşen Jön Türk Devrimi liderleri Resneli Niyazi Bey ve Enver Paşa’yı sayar hem de bir önceki neslin Genç Osmanlı reformcuları Namık Kemal ve Mithat Paşa’yı över.