Reşat Hikmet Bey

Reşat Hikmet Bey (1876-1920), Osmanlı siyaset ve devlet adamı.

Reşat Hikmet Bey
Meclis-i Mebûsan
VI.(4) dönem mebusu
Seçim bölgesi 1919İstanbul
Kişisel bilgiler
Doğum 1865
Ölüm 1920
İstanbul

1876'da İstanbul'da doğmuştur. Temyiz Mahkemesi Başkanı Ahmet Bey'in oğludur. 1894'te Tahrirat-ı Hariciye kalemine girmiştir. 1907'de Sadaret Tercümanlığına, 1908'de Viyana elçiliği müsteşarlığına atanmıştır. Bir süre sonra Berlin elçiliğine nakledilmiştir. 1911'de Paris elçiliği müsteşarlığı, 1913'te Hariciye Nezareti müsteşarlığı yapmıştır. Bu görevde iken, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'a gitmiştir. Brest-Litovsk görüşmelerine katılmıştır. Mondros Mütarekesi'ni imzalayan heyet içinde yer almıştır. Mütareke sonrasında İstihzarat-ı Sulhiye komisyonunda görevlendirilmiştir. 18 Aralık 1919'da İstanbul'da yapılan seçimlerde 439 ikinci seçmenden 299'unun oyunu alarak, İstanbul mebusu seçilmiştir. 12 Ocak 1920'de açılan son Osmanlı Meclis-i Mebusan'nın Reisliğine 31 Ocak 1920'de seçilmiştir. 28 Şubat 1920'de ölmüştür.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Türkiye Büyük Millet Meclîsi Vakfı Yayınları No : 15 Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci I. ve II. Meşrutiyet II. Cilt Ayan Ve Mebûsân Meclisleri Üyelerinin Özgeçmişleri Prof. Dr. İhsan Güneş Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu sayfa 207-208